Informacje o Wójcie Gminy 

 

 

Imię i Nazwisko: Anna Sobczuk-JodłowskaFunkcja: Wójt Gminy Ustka

Telefon: (059) 815 24 01 

e-mail: wojt@ustka.ug.gov.pl


Godziny przyjęć interesantów: każdy poniedziałek 10.00-14.00.


Opis kompetencji Wójta

 1. Do zadań Wójta należy w szczególności:
  - przygotowanie projektów uchwała Rady Gminy,
  - określenie sposobu wykonania uchwał,
  - gospodarowanie mieniem komunalnym,
  - przygotowanie projektu budżetu Gminy,
  - wykonanie budżetu Gminy,
  - zatrudnianie i zwalnianie kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych.
 2. Wójt odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową Gminy.
 3. Oświadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie Zarządu imieniem składa jednoosobowo Wójt. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Gminy.
 4. Wójtowi przysługuje wyłączne prawo:
  - zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,
  - emitowanie papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,
  - dokonywanie wydatków budżetowych,
  - zgłoszenie propozycji zmian w budżecie Gminy,
  - dysponowanie rezerwami budżetu Gminy.
 5. Wójt jest kierownikiem Urzędu Gminy, wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników. Sprawuje bezpośredni nadzór nad stanowiskami pracy w Urzędzie i kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych.

  Podział zadań pomiędzy Wójtem, Zastępcą Wójta, Sekretarzem Gminy a Skarbnikiem Gminy. szczegółowo określa załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ustce.

   Zarządzenia Wójta Zawiadomienia Wójta


 

Liczba odwiedzin : 2050
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Korniluk
Czas wytworzenia: 2007-03-01 00:00:00
Czas publikacji: 2015-09-24 10:57:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak