Informacje o Sekretarzu Gminy 

 
​ 

Imię i Nazwisko: Lidia Orłowska GetlerFunkcja: Sekretarz

Telefon: (059) 815 24 01

Aders e-mail: sekretarz@ustka.ug.gov.pl


Godziny przyjęć interesantów: Codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00.

Kompetencje Sekretarza Gminy

 

Zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu Gminy.

Do zadań Sekretarze Gminy w szczególności należy:

 

  1. Kierowanie pracą Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.
  2. Organizacja pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne:- opracowanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, projekt Regulaminu Pracy oraz innych aktów organizacyjnych Urzędu nadzór nad ich wdrożeniem,- zapewnienie zgodności z prawem wydanych decyzji i działania Urzędu,- nadzorowanie rzetelnego i terminowego załatwiania spraw oraz przestrzegania dyscypliny pracy,- nadzorowanie właściwej publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy,- organizowanie współdziałania z jednostkami organizacyjnymi Gminy,- koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i referendami.
  3. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkobiercy.Opłata administracyjna:30,00 zł - za sporządzenie przez wójta lub sekretarza Gminy testamentu allograficznego w trybie art. 951 kodeksu cywilnego Wolne od opłaty są: Testamenty allograficzne sporządzane przez emerytów i rencistów.
  4. Nadzór nad jednostkami organiazcyjnymi.


Podział zadań pomiędzy Wójtem, Zastępcą Wójta, Sekretarzem Gminy a Skarbnikiem Gminy. szczegółowo określa załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ustce.

 

Liczba odwiedzin : 1437
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Gralak
Osoba odpowiedzialna za informację : Grażyna Frankiewicz
Czas wytworzenia: 2007-02-09 00:00:00
Czas publikacji: 2007-02-09 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak