Opłaty adiacenckie 

 
​ 

Opłaty adiacenckie

1. Z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.

 Uchwała Rady Gminy Ustka Nr XVII/190/2004 z dnia 04 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich.

2. Z tytułu scalenia i podziału nieruchomości.

 Uchwała Rady Gminy Ustka Nr XXV/276/2005 z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie: scalenia i podziału nieruchomości obszaru oznaczonego cyfrą rzymską ”I” w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Przewłoka w Gminie Ustka zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Ustka Nr XII/106/2003 z dnia 10.10.2003r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 145, poz. 2581 z dnia 20.11.2003r.

3. Z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej:

  • z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania drogi

 UCHWAŁA NR XXV/299/2009 RADY GMINY USTKA z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

  • z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

 UCHWAŁA RADY GMINY USTKA  Nr  XXII/247/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. W sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej.

UCHWAŁA Nr XXX/ 313 /2005 RADY GMINY USTKAz dnia 29 listopada 2005 r zmieniająca Uchwałę Nr XXII/247/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 21 grudnia 2004 w spr. ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej.

 UCHWAŁA RADY GMINY USTKA  Nr XVII/191/2004 z dnia 04 czerwca 2004 r. W sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej.

 UCHWAŁA Nr XVI/184/2008 RADY GMINY USTKA z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

 Załącznik graficzny

 UCHWAŁA Nr XIX/232/2008 RADY GMINY USTKA z dnia 24 października 2008 roku w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.


 

Liczba odwiedzin : 526
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Gralak
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Nowak
Czas wytworzenia: 2010-03-25 07:47:03
Czas publikacji: 2010-03-25 07:47:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak