Zwolnienie od opłat stałych niektórych wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej 

 

​ 

 UCHWAŁA Nr XXXIV/413/2010 RADY GMINY USTKA z dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/192/2008 Rady Gminy Ustka z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie zwolnienia od opłaty stałej niektórych wniosków o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

 UCHWAŁA NR XVI/192/2008 RADY GMINY USTKA z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie zwolnienia od opłaty stałej niektórych wniosków o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

 


Liczba odwiedzin : 341
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Gralak
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Pietrzyk
Czas wytworzenia: 2003-08-25 00:00:00
Czas publikacji: 2003-08-25 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak