P R O T O K Ó Ł Nr 1.2014 Posiedzenia Komisji Budżetowo – Rolnej , Rozwoju Gospodarczego, Mienia Komunalnego, Planowania i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 17 grudnia 2014 w sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 

 
  

Liczba odwiedzin : 318
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Frankiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Grażyna Frankiewicz
Czas wytworzenia: 2015-02-05 15:20:32
Czas publikacji: 2015-02-05 15:20:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak