Rejestr obowiązujących MPZP 

 
 

REJESTR OBOWIĄZUJĄCYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO GMINY USTKA

 

Brakujące załączniki graficzne do nw planów dostępne są do wglądu w godzinach pracy urzędu w pok. nr 2.

 

Lp.

TYTUŁ PLANU

NUMER UCHWAŁY
I DATA

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY

OGŁOSZENIE
W DZ. URZ.

NR I DATA

UWAGI

 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - "ZESPOŁU ZABUDOWY ARMII KRAJOWEJ" W PRZEWŁOCE

 V/50/96 Rady Gminy  w Ustce 30 sierpień 1996 roku (63KB)

załącznik graficzny (239 KB)

Nr 7 poz. 37
  3 marca 1997 r.

Plan uchylono Uchwałą Nr XLII.511.2014 Rady Gminy Ustka z dnia 23 października 2014 roku

 

ZMIANA M.P.Z.P. "ZESPOŁU ZABUDOWY ARMII KRAJOWEJ" W PRZEWŁOCE

 I/7/97 Rady Gminy Ustka
28 stycznia 1997 r (70.2 KB)

 

Nr 7 poz. 38
3 marca 1997 r.

 

1.

ZMIANA M.P.O.Z.P. GMINY USTKA W ZAKRESIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ LINII KABLOWEJ PRZESYŁOWEJ 450 KV

 IV/41/97 Rady Gminy  w Ustce 7 lipiec 1997 roku (40KB)

arkusze graficzne (5.7 MB)

arkusze 5,7,10 (2.5 MB)

Nr 19 poz. 117
28 lipca 1997 r.

 

2.

ZMIANA M.P.O.Z.P. GMINY USTKA W ZAKRESIE GOSPODASRKI ŚCIEKOWEJ LINII KABLOWEJ PRZESYŁOWEJ 450 KV

 V/44/97 Rady Gminy w Ustce 14 lipiec 1997 roku (48KB)

 

Nr 19 poz. 118
28 lipca 1997 r.

 

3.

MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO M. DĘBINA

 Nr I/4/98 z dn. 6.04.1998 r.  (75KB)

 oraz Nr II/22/98 z dn. 8.06.1998 r. (177.3 KB)

Załącznik graficzny (1.4 MB)

Nr 17 poz. 70; 71
10 sierpnia
1998 r.

 Plan w części zmieniony Uchwałą Nr XII/107/2003 Rady Gminy Ustka z dnia 10 października 2003 roku
4. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZESPOŁU ZABUDOWY MIESZKALNEJ I USŁUGOWEJ "PRZEWŁOKA III"  III/30/98 Rady Gminy w Ustce 18 czerwiec 1998 roku (85KB) załącznik graficzny (164 KB) Nr 28 poz. 194
29 grudzień
1998 r.
Plan uchylono w części Uchwałą Nr XLII.511.2014 Rady Gminy Ustka z dnia 23 października 2014 roku
 

ZMIANA M.P.Z.P. M. ROWY
- Hala Widowiskowo - Sportowa

 IX/73/99 Rady Gminy  w Ustce 29 grudnia 1999 roku (52KB)

 

DZ.U. Woj. Pomorskiego Nr 35 poz. 208 28 marca 2000 r.

Plan uchylono uchwałą nr XXXVI.437.2014 Rady Gminy Ustka z dnia 28 lutego 2014 r.

5.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU przeznaczonego pod zabudowę usługowo - mieszkaniową
"USTKA - ZIMOWISKA"

 VI/59/2000 Rady Gminy w Ustce 17 listopada 2000 roku (84KB)

 Załącznik graficzny (872.1 KB)

DZ.U. Woj. Pomorskiego Nr 1 poz. 6 8 stycznia 2001 r.

 
 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI OBSZARU WSI PRZEWŁOKA W GMINIE USTKA "PRZEWŁOKA IV"

IV/31/2000 Rady Gminy w Ustce 30 czerwiec 2000 roku (63KB)

 Załącznik graficzny (1.7 MB)

DZ.U. Woj. Pomorskiego Nr 88 poz. 571 18 września
2000 r.

Plan uchylono uchwałą nr XXVIII.333.2013 Rady Gminy Ustka z dnia 24 maja 2013 r.

6.

ZMIANA M.P.O.Z.P. GMINY USTKA w obszarze obejmującym działki nr 27/17 i 27/18 położone w miejscowości WYTOWNO

 V/20/2001 Rady Gminy w Ustce 27 kwietnia 2001 roku (42KB)

 

DZ.U. Woj. Pomorskiego Nr 47 poz. 525 11 czerwca 2001 r.

 

7.

ZMIANA M.P.O.Z.P. GMINY USTKA w obszarze obejmującym działki nr: 35/1, 35/5, 35/6, 35/7 przed podziałem, a nr 35/1, 35/5, 35/6, 35/8, 35/9 po podziale, położone w miejscowości MODŁA

 VIII/46/2001 Rady Gminy w Ustce 14 sierpnia 2001 roku (53KB)

Załącznik graficzny (275.5 KB)

DZ.U. Woj. Pomorskiego Nr 15 poz. 323 7 marca 2002 r.

 

8.

ZMIANA miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego miejscowości PODDĄBIE oraz ZMIANA M.P.O.Z.P. GMINY USTKA

 X/77/2001 Rady Gminy w Ustce 30 listopada 2001 roku (76KB)

 

DZ.U. Woj. Pomorskiego Nr 3 poz. 43 11 stycznia 2002 r.

 

9.

ZMIANA M.P.O.Z.P. miasta Ustka w obszarze obejmującym działki nr: 112/14 i 112/8 położone w miejscowości PRZEWŁOKA

 X/78/2001 Rady Gminy w Ustce 30 listopada 2001 roku (53KB)

załącznik graficzny (672.5 KB)

DZ.U. Woj. Pomorskiego Nr 11 poz. 182 14 lutego 2002 r.

 

10.

ZMIANA M.P.O.Z.P. dla działek nr 81, 63, 104, 87 i 89 obrębu geodezyjnego NIESTKOWO  w gminie Ustka.

 I/2/2002 Rady Gminy w Ustce 27 luty 2002 roku (101KB)

 Załącznik graficzny (1.5 MB)

DZ.U. Woj. Pomorskiego Nr 36  poz. 809 7 czerwca 2002 r.

 

11.

ZMIANA M.P.O.Z.P. GMINY USTKA obejmującego obszar działki nr 124/5 w miejscowości CHARNOWO

 II/22/2002 Rady Gminy w Ustce 26 kwietnia 2002 roku (62KB)

Załącznik graficzny

DZ.U. Woj. Pomorskiego Nr 44 poz. 1048 5 lipiec 2002 r.

 

12.

ZMIANA M.P.O.Z.P. GMINY USTKA dla działki nr 266/18 w miejscowości Wytowno.

 

 V/40/2002 Rady Gminy w Ustce 30 sierpnia 2002 roku (39KB)

 

DZ.U. Woj. Pomorskiego Nr 67 poz. 1520 8 października 2002 r.

 

13.

ZMIANA M.P.O.Z.P. GMINY USTKA dla obszaru działek nr 120/8 i 120/9 w miejscowości Wytowno.

 V/41/2002 Rady Gminy w Ustce 30 sierpnia 2002 roku (56KB)

 

DZ.U. Woj. Pomorskiego Nr 73 poz. 1614 5 listopada 2002 r.

 

14.

ZMIANA M.P.O.Z.P. GMINY USTKA dla obszaru działek nr 160/2, 160/3  i 161/1 w miejscowości Grabno.

 V/42/2002 Rady Gminy w Ustce 30 sierpnia 2002 roku (54KB)

 Załącznik graficzny

DZ.U. Woj. Pomorskiego Nr 73 poz. 1615 5 listopada 2002 r.

 

 

ZMIANA M.P.Sz.Z.P. miejscowości Rowy dla obszaru działki nr 8/22L w miejscowości Rowy, gmina Ustka.

 IV/30/2002 Rady
Gminy Ustka
23 grudnia 2002 roku (71KB)

 

DZ.U. Woj. Pomorskiego Nr 32, poz. 393 z dn. 4.03.2003 r.

Plan uchylono uchwałą nr XXXVI.437.2014 Rady Gminy Ustka z dnia 28 lutego 2014 r.

15.

ZMIANA M.P.Z.P. GMINY USTKA w obszarze obejmującym działkę nr 358/2 położoną w obrębie geodezyjnym Lędowo.

 III/19/2002 Rady Gminy  Ustka 10 grudnia 2002 roku (82KB)

Załącznik graficzny (195 KB)

DZ.U. Woj. Pomorskiego Nr 42, poz. 600 z dn. 21.03.2003 r.

 

16.

ZMIANA M.P.Z.P. GMINY USTKA w obszarze obejmującym działkę nr 33/8 w miejscowości Zaleskie, gmina Ustka.

 III/20/2002 Rady Gminy  Ustka 10 grudnia 2002 roku (88KB)

 

DZ.U. Woj. Pomorskiego Nr 42, poz. 601 z dn. 21.03.2003 r.

 

17.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Wodnica

 VI/42/2003 Rady Gminy  Ustka 26 lutego 2003 roku (141KB)

Załącznik graficzny (111.6 KB)

DZ.U. Woj. Pomorskiego Nr 76, poz. 1243 z dn. 9.06.2003 r.

 

18.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla działki nr 42 w obrębie Wytowno, gmina Ustka.

 VII/55/2003 Rady Gminy Ustka 30 kwietnia 2003 roku (77KB)

 

DZ.U. Woj. Pomorskiego Nr 92, poz. 1621 z dn. 1.08.2003 r.

 

19.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla działek nr 31/11, 214/1 i 284 w obrębie Wytowno oraz działka nr 34/1 w obrębie Objazda w gminie Ustka.

 VII/56/2003 Rady Gminy Ustka 30 kwietnia 2003 roku (153KB)

 

DZ.U. Woj. Pomorskiego Nr 92, poz. 1622 z dn. 1.08.2003 r.

 

20.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla działek nr 212/3, 220/1 i 220/4  w obrębie Wytowno w gminie Ustka.

 VII/57/2003 Rady Gminy Ustka 30 kwietnia 2003 roku (70KB)

 

DZ.U. Woj. Pomorskiego Nr 92, poz. 1623 z dn. 1.08.2003 r.

 

21.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla działki nr 23/3 w obrębie Objazda w gminie Ustka.

 VII/66/2003 Rady Gminy Ustka  (89KB)

 30 kwietnia 2003 roku (89KB)

 

DZ.U. Woj. Pomorskiego Nr 92, poz. 1624 z dn. 1.08.2003 r.

 

22.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla działek nr 81, 82 i 83 w obrębie Objazda w gminie Ustka.

 VIII/78/2003 Rady Gminy Ustka 2 czerwca 2003 roku (60KB)

 

DZ.U. Woj. Pomorskiego Nr 85, poz. 1383 z dn. 8.07.2003 r.

 

23.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu działek nr 111/3 i 112/3 w obrębie Lędowo gmina Ustka.

 IX/90/2003 Rady Gminy Ustka 30 czerwca 2003 roku (121KB)

Załącznik graficzny (168.8 KB)

DZ.U. Woj. Pomorskiego Nr 110, poz. 1987 z dn. 22.09.2003 r.

 

24.

ZMIANA M.P.O.Z.P. GMINY USTKA dla obszaru działek: nr 560/1, 8/24, 29, 31, 30/1, 30/2, 8/17 i 8/18 w Objeździe oraz działki nr 9 w Wytownie, w gminie Ustka

 X/91/2003 Rady
 Gminy Ustka  29 sierpnia 2003 roku

 

DZ.U. Woj. Pomorskiego Nr 145, poz. 2578 z dn. 20.11.2003 r.

 

25.

ZMIANA M.P.O.Z.P. GMINY USTKA    dla obszaru działki nr 185/4 położonej w obrębie Grabno, w gminie Ustka

 X/93/2003 Rady
Gminy Ustka
29 sierpnia 2003 roku (67KB)

 Załącznik graficzny (1.6 MB)

DZ.U. Woj. Pomorskiego Nr 145, poz. 2579 z dn. 20.11.2003 r.

 

26.

ZMIANA miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dębina. (dot. dz. 80/16)

 X/94/2003 Rady
Gminy Ustka
29 sierpnia 2003 roku (61KB)

Załącznik graficzny (394.3 KB)

DZ.U. Woj. Pomorskiego Nr 136, poz. 2418 z dn. 05.11.2003 r.

 

27.

ZMIANA M.P.O.Z.P. GMINY USTKA dla obszaru działki nr 401/5 w miejscowości Zaleskie gmina Ustka

 X/95/2003 Rady
Gminy Ustka 
29 sierpnia 2003 roku (72KB)

Załącznik graficzny

DZ.U. Woj. Pomorskiego Nr 145, poz. 2580 z dn. 20.11.2003 r.

Plan w części zmieniony Uchwałą NR XXXIX/392/2006 Rady Gminy Ustka z dnia 20 października 2006 roku

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Rowy w gminie Ustka

 XII/105/2003 Rady Gminy Ustka 10 października 2003 roku (328KB)

 

DZ.U. Woj. Pomorskiego Nr 2., poz. 2 z dn. 07.01.2004 r.

Plan uchylono uchwałą nr XXXVI.437.2014 Rady Gminy Ustka z dnia 28 lutego 2014 r.

28.

ZMIANA miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Przewłoka w gminie Ustka. Jednostka przestrzenna Nr 1

 XII/106/2003 Rady Gminy Ustka 10 października 2003 roku (74KB)

załącznik graficzny (174 KB)

DZ.U. Woj. Pomorskiego Nr 145, poz. 2581 z dn. 20.11.2003 r.

 

29.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Dębina, gmina Ustka

 XII/107/2003 Rady Gminy Ustka 10 października 2003 roku (291KB)

Załączniki graficzne

DZ.U. Woj. Pomorskiego Nr 145, poz. 2582 z dn. 20.11.2003 r.

 

30.

ZMIANA miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ustka dla obszaru działek nr 35/1, 35/3, 36 i 37 w obrębie geodezyjnym Gąbino gmina Ustka

 XII/108/2003 Rady Gminy Ustka 10 października 2003 roku (90KB)

 

DZ.U. Woj. Pomorskiego Nr 2, poz. 3 z dn. 07.01.2004 r.

 

31.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego działki nr 7 w Gąbinie gmina Ustka

 XII/109/2003 Rady Gminy Ustka 

 

DZ.U. Woj. Pomorskiego Nr 2, poz. 4 z dn. 07.01.2004 r.

 

32.

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ustka dla obszaru działek nr 9, 10/1, 11/2 i 12/1 w obrębie geodezyjnym Objazda w gminie Ustka

 XII/110/2003 Rady Gminy Ustka 10 października 2003 roku (92KB)

 

DZ.U. Woj. Pomorskiego Nr 2, poz. 5 z dn. 07.01.2004 r.

 

33.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego działek nr 247, 249 i 251/2położonych w obrębie geodezyjnym Rowy w gminie Ustka

 XVI/159/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 30 kwiecień 2004 roku (119KB)

załącznik graficzny (1.1 MB)

Dz. U. Woj. Pomorskiego Nr 80 poz. 1487 z dnia 02.07.2004 r.

 

 

34.

 

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Grabno i miejscowości Zimowiska w gminie Ustka

 XVII/ 178/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 4 czerwca 2004 roku (89KB)

 

Załącznik nr1 (106.7 KB)
Załącznik nr2 (106.4 KB)

Załącznik nr4 (776.4 KB)

Dz. U. Woj. Pomorskiego Nr 105 poz. 1863 z 30.08.2004 r.

 

 

 

 

 

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru części działki nr 429/6 w obrębie geodezyjnym Przewłoka w gminie Ustka

 XVII/180/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 4 czerwca 2004 roku (138KB)

załącznik graficzny (119.6 KB)

Dz. U. Woj. Pomorskiego Nr 105 poz. 1865 z dnia 30.08.2004 r.

Plan uchylono Uchwałą Nr XLII.511.2014 Rady Gminy Ustka z dnia 23 października 2014 roku

 

35.

 

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Wodnica w gminie Ustka

 XVII/179/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 4 czerwca 2004 roku (160KB)

Załącznik nr 1 (84.6 KB)
Załącznik nr 2 (101.9 KB)
Załącznik nr 3 (115.3 KB)
Załącznik nr 4 (92.4 KB)
Załącznik nr 5 (88.5 KB)

Dz. U. Woj. Pomorskiego Nr 105 poz. 1864 z dnia 30.08.2004 r.

 

 

 

 

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Rowy w gminie Ustka

 XVII/177/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 4 czerwca 2004 roku (162KB)

 

Dz. U. Woj. Pomorskiego Nr 105 poz. 1862 z dnia 30.08.2004 r.

Plan uchylono uchwałą nr XXXVI.437.2014 Rady Gminy Ustka z dnia 28 lutego 2014 r.

 

36.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu działek nr 135, 137/1, 137/2, 137/3, 137/4, 137/5, 137/6, 137/7, 137/8, 137/9, 137/10, 137/11, 137/12, 137/13, 137/13, 137/14, 137/15, 137/16, 137/17, 138/18,137/19, 137/20, 137/21 i 141/1, 141/2, 141/3, 141/4, 141/5, 141/6, 141/7, 141/8, 141/9, 141/10, 141/11, 141/12, 141/13, 141/14, 141/15, 141/16, 141/17, 141/18, 141/19, 141/20, 141/21 położonych w obrębie geodezyjnym Machowinko w gminie Ustka

 XVII/181/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 04 czerwca 2004 roku (72KB)

 

Dz. U. Woj. Pomorskiego Nr 105 poz. 1866 z dnia 30.08.2004 r.

 

37.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Poddąbie w gminie Ustka

NR XIX/207/2004
Rady Gminy Ustka z dnia
27 sierpnia 2004 r. (2.4 MB)

 

DZ.U. Woj. Pomorskiego Nr 143, poz. 2531 z dn. 29.11.2004 r.

 

38.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu działki nr 156/1 w obrębie geodezyjnym Gąbino w gminie Ustka

NR XIX/208/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 27 sierpnia 2004 roku

 Załącznik graficzny

DZ.U. Woj. Pomorskiego Nr 143, poz. 2532 z dn. 29.11.2004 r. 

 

39.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu działek nr 27 i 18/11 w obrębie geodezyjnym Niestkowo w gminie Ustka

 XXVI/295/2005 Rady Gminy Ustka 17 czerwca 2005 roku  (816.1 KB)

Załącznik graficzny (898.9 KB)
Załącznik graficzny (496 KB)

DZ.U. Woj. Pomorskiego Nr 111, poz. 2242 z dn. 16.11.2005 r.

 

40.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu działek nr 132/20 i 132/17 w obrębie geodezyjnym Lędowo w gminie Ustka

 XXVI/294/2005 Rady Gminy Ustka  

Załącznik graficzny

Dz. U. Woj. Pomorskiego Nr 127 poz. 2617 z dnia 02.12.2005 r.

 

41.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu działki nr 103 w obrębie geodezyjnym Pęplino w gminie Ustka

 XXX/307/2005 Rady Gminy Ustka z dnia 29 listopada 2005 roku

 

Dz. U. Woj. Pomorskiego Nr 22 poz. 432 z dnia 27.02.2006 r.

 

42.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części działek nr 15/2 i 16/2 w obrębie geodezyjnym Machowino w gminie Ustka

 XXX/306/2005 Rady Gminy Ustka z dnia 29 listopada 2005 roku

 

Dz. U. Woj. Pomorskiego Nr 22 poz. 431 z dnia 27.02.2006 r.

 

43.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu działek nr 146/1, 149, 150/1, 150/2, 218/1, 218/2, 218/3, 218/4, 218/5, 218/6, 218/7, 218/8, 218/9, 218/10, 218/11, 218/12, 218/13, 218/14, 218/15, 218/16, 219, 220/2, 220/3, 220/4, 220/5, 220/6, 220/7, 220/8, 220/9 i 221/1 w obrębie geodezyjnym Grabno w gminie Ustka

 XXXVII/372/2006 Rady Gminy Ustka z dnia 20 sierpnia 2006 roku

 Załącznik graficzny (1.4 MB)

Dz. U. Woj. Pomorskiego Nr 20 poz. 482 z dnia 30.01.2007 r.

 

44.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części terenów obejmujących działki nr 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176/1 i 176/2 położone w obrębie geodezyjnym Dębina w gminie Ustka

 XXXVII/374/2006 Rady Gminy Ustka z dnia 29 sierpnia 2006 roku

Załącznik graficzny (1.1 MB)

Dz. U. Woj. Pomorskiego Nr 40 poz. 572 z dnia  14.02. 2007 r.

 

 

 

45.

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu przeznaczonego pod zabudowę usługowo - mieszkaniową „Ustka - Zimowiska" na obszarze działek nr 449 i 450  położonych w miejscowości Zimowiska obręb geodezyjny Grabno w gminie Ustka

 XXXVII/373/2006 Rady Gminy Ustka z dnia 29 sierpnia 2006 roku

 Załącznik graficzny (2 MB)

Dz. U. Woj. Pomorskiego Nr 40 poz. 571 z dnia  14.02. 2007 r.

 

 

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla lokalizacji Parku Wiatrowego Nr 2 w miejscowościach Możdżanowo - Starkowo w gminie Ustka

 XXXVIII/385/2006 Rady Gminy Ustka z dnia 29 września 2006 roku

Załącznik graficzny (207.7 KB)

Dz. U. Woj. Pomorskiego Nr 49  poz. 729  z dnia 23.02. 2007 r.

Zgodnie z wyrokiem NSA syg. akt II OSK 2583/13 - stwierdzono nieważność planu

 

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części terenów położonych w okolicy miejscowości Duninowo, Pęplino w gminie Ustka

 XXXVIII/384/2006 Rady Gminy Ustka z dnia 29 września 2006 roku

Załącznik graficzny (193.5 KB)

Dz. U. Woj. Pomorskiego Nr 49  poz. 728  z dnia 23.02.2007 r.

Zgodnie z wyrokiem NSA syg. akt II OSK 2071/13 - stwierdzono nieważność planu 

 

46.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla lokalizacji Parku Wiatrowego Nr 3 w miejscowości Zaleskie w gminie Ustka

 XXXIX/392/2006 Rady Gminy Ustka z dnia 20 października 2006 r.

 Załącznik graficzny (2 MB)

Dz. U. Woj. Pomorskiego Nr 49  poz. 730 z dnia 23.02.2007 r.

 

47.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 103 w obrębie geodezyjnym Dębina w gminie Ustka

 IX/78/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 24 sierpnia 2007 r.

Załącznik graficzny (10.7 MB)

Dz. U. Woj. Pomorskiego Nr 6 poz. 15
z dnia 28.01.2008 r.

 

 

 

 

48. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmujący obszar cz. dz. geod. 453/3, 453/4 i 465/3 położony w miejscowości Machowino Leśnictwo oraz cz. dz. nr 106/3, 86, 85/1, 84/4, 84/5 w obrębie Machowino w gminie Ustka  XXX/350/2009
Rady Gminy Ustka
z dnia 18 września 2009 roku


Załącznik graficzny
Dz. U. Woj. Pomorskiego
Nr 152  poz. 2841 z dnia
16.11.2009 r.
 
49. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmujący obszar położony w miejscowości Zimowiska, obręb geodezyjny Grabno w gminie Ustka

 XXXI/354/2009
Rady Gminy Ustka
z dnia 30 października
2009 roku

 

 Załącznik graficzny (1.6 MB)

Dz. U. Woj. Pomorskiego Nr 2 poz. 48 z dnia 05.01.2010 r.

 
50. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmujący obszar dz. geod. 458 w miejscowości Przewłoka w gminie Ustka  XXXI/355/2009
Rady Gminy Ustka
z dnia 30 października
2009 roku

załącznik graficzny Dz. U. Woj. Pomorskiego
Nr 4 poz. 77 z dnia
11.01.2010 r.
 
51. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru wsi Przewłoka w jednostce przestrzennej    nr 1 w gminie Ustka  XXXIII/382/2009
Rady Gminy Ustka
z dnia 30 grudnia 2009 roku

załącznik graficzny (389.1 KB)

Dz. U. Woj. Pomorskiego
Nr 43 poz. 743 z dnia
26.03.2010 r.
 
52. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu działki nr 80/4 i części działki 80/5 położonych w obrębie geodezyjnym Dębina oraz części działki nr 44/2 i 44/3 położonych w obrębie geodezyjnym Poddąbie w gminie Ustka  XV/144/2008
Rady Gminy Ustka
z dnia 25 kwietnia 2008 roku

 Załącznik graficzny
Dz. U. Woj. Pomorskiego
Nr 49 poz. 858 z dnia
07.04.2010 r.
 
53. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru działek nr 3/3, 3/2, 1/1, 144, 143, 145/2, 216/7, 216/6, 216/4 i 110/14 oraz działki nr 63/2L i części działek nr 67/2L i 67/3 w obrębie Machowinko      w gminie Ustka  XVI/177/2008
Rady Gminy Ustka
z dnia 12 czerwca 2008 roku

Załącznik graficzny 1

Załącznik graficzny 2

Załącznik graficzny 3

Załącznik graficzny 4

 

Dz. U. Woj. Pomorskiego
Nr 49 poz. 859 z dnia
07.04.2010 r.
 
54. Miejscowy Plan zagospodarowania Przestrzennego dla terenu działek nr 143/11, 216/3, 165, 18, 17, 228, 300, 31/12, 31/13, 31/14, 31/15, 31/16, 31/17, 31/18, 31/19, 31/20, 31/21, 31/22, 31/23 i 31/24 i fragmentu obszaru zaznaczonego na załączniku Nr 2A położonych w obrębie geodezyjnym Wytowno gmina Ustka  XV/143/2008
Rady Gminy Ustka
z dnia 25 kwietnia 2008 roku

 Załączniki graficzne
Dz. U. Woj. Pomorskiego
Nr 53 poz. 916 z dnia
13.04.2010 r.
 
55. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu dz. geod. 8/19, 8/20, 8/21, 8/22, 8/23 w miejscowości Objazda w gminie Ustka, stanowiącego jednocześnie zmianę Mpzp dla dz. 8/18 w m. Objazda  XXXV/415/2010
Rady Gminy Ustka
z dnia 22 kwietnia 2010 roku

  Dz. U. Woj. Pomorskiego
Nr 84 poz. 1531 z dnia
11.06.2010 r.
 
 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmujący obszar części działek geodezyjnych o nr: 78, 43/1 i 650 w miejscowości Przewłoka w gminie Ustka, pn. „Ścieżka do morza”

 XXXV/416/2010
Rady Gminy Ustka
z dnia 22 kwietnia 2010 roku

 

 załącznik graficzny (318.6 KB)

Dz. U. Woj. Pomorskiego
Nr 84 poz. 1530 z dnia
11.06.2010 r.
 

 

Plan uchylono uchwałą nr XXVIII.333.2013 Rady Gminy Ustka z dnia 24 maja 2013 r.
  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla działki nr 23/2 w obrębie geodezyjnym Rowy, gmina Ustka  UCHWAŁA NR XXXVII/440/2010 RADY GMINY USTKA z dnia 30 czerwca 2010 roku
Załącznik graficzny (228.2 KB)
Dz. U. Woj. Pomorskiego Nr 117 poz. 2284 z dnia 22.09.2010 r. Plan uchylono uchwałą nr XXXVI.437.2014 Rady Gminy Ustka z dnia 28 lutego 2014 r.
56. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w części północno - zachodniej obrębu geodezyjnego wsi Wytowno w gm. Ustka  UCHWAŁA NR XXXVII/441/2010 RADY GMINY USTKA z dnia 30 czerwca 2010 roku załącznik graficzny (1.5 MB)
Dz. U. Woj. Pomorskiego Nr 117 poz. 2285 z dnia 22.09.2010 r.  
57. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla działek nr: 346, 307, 19/1, 299, 353, 20/1, 20/2, 20/3 i 24 położonych w obrębie geodezyjnym Wytowno w gminie Ustka  UCHWAŁA NR XXXIX/460/2010 RADY GMINY USTKA z dnia 23 września 2010 roku
 załącznik graficzny (688.9 KB) Dz. U. Woj. Pomorskiego Nr 143 poz. 2796 z dnia 24.11.2010 r  
58. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego na zachód od wsi Wytowno w gminie Ustka  UCHWAŁA NR XXXIX/461/2010 RADY GMINY USTKA z dnia 23 września 2010 roku
 załącznik graficzny (490.4 KB) Dz. U. Woj. Pomorskiego Nr 141 poz. 2750 z dnia 22.11.2010 r  
59. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego północno-wschodniego fragmentu obrębu geodezyjnego Machowinko w gminie Ustka

 UCHWAŁA Nr V.18.2011 RADY GMINY USTKA z dnia  18 lutego  2011 roku  (1.2 MB)

 

  Dz. U. Woj. Pomorskiego Nr 46 poz. 1072 z dnia 26 kwietnia 2011 r.  
60. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu działki 4/1 w obrębie geodezyjnym Machowinko w gminie Ustka

UCHWAŁA NR XI. 101.2011 RADY GMINY USTKA z dnia 30 września 2011 roku  (105.6 KB)

 

Załącznik graficzny Dz. U. Woj. Pomorskiego Nr 171 poz. 3964 z dnia 20 grudnia 2011 r.  
61. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmujący część obszaru położonego w miejscowości Dębina w gminie Ustka

Uchwała XVI.149.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 17 lutego 2012 roku  (231 KB)

 

Załącznik graficzny (2.3 MB) Dz. U. Woj. Pomorskiego poz. 1262 z dnia 02 kwietnia 2012 r.
 
62. Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obszaru położonego w miejscowości Poddąbie, gmina Ustka Uchwała XVII.167.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 30 marca 2012 roku (178.8 KB) Załączniki (3.8 MB) Dz. U. Woj. Pomorskiego poz. 1911 z dnia 01 czerwca 2012 r.  
63. Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obszaru położonego w miejscowości Poddąbie, gmina Ustka Uchwała XVII.166.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 30 marca 2012 roku (162.8 KB) Załączniki (451.8 KB) Dz. U. Woj. Pomorskiego poz. 1910 z dnia 01 czerwca 2012 r.  
64. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla działki nr 12/9, położonej w obrębie geodezyjnym Poddąbie, gmina Ustka Uchwała XVIII.184.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 18 maja 2012 (100.2 KB)
Załącznik (1.9 MB)
Dz. U. Woj. Pomorskiego poz. 2633 z dnia 09 sierpnia 2012 r.  
65. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Niestkowo w gminie Ustka Uchwała XX.219.2012 Rady Gminy Ustka z dnia 10 sierpnia 2012 (319.7 KB) Załącznik  (7.4 MB) Dz.U. Woj. Pomorskiego poz. 3288 z dnia 19 października 2012 r.  
66. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Przewłoka w gminie Ustka Uchwała Nr XXVIII.333.2013 Rady Gminy Ustka z dnia 24 maja 2013roku (479 KB)

Zał. graficzny (14.9 MB)

Dz.U. Woj. Pomorskiego poz. 2824 z dnia 15 lipca 2013 r.  
67. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru połozonego w obrębie geodezyjnym Rowy w gminie Ustka Uchwała Nr XXXVI.437.2014 Rady Gminy Ustka z dnia 28 lutego 2014 roku Załącznik graficzny
Dz.U. Woj. Pomorskiego z 2014 r. poz. 1205 z dnia 20.03.2014 r.  
68.

 


Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części obszaru położonego w miejscowości Poddąbie, gmina Ustka.

 

UCHWAŁA NR XLI.500.2014
RADY GMINY USTKA
z dnia 26 września 2014 r. (7.9 MB)


  Dz.U. Woj. Pomorskiego z 2014 r. poz. 3649 z dnia 30.10.2014 r. załączniki znajdują się w tekście uchwały
69. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru na terenie miejscowości Przewłoka, gmina Ustka

Uchwała Nr XLII.511.2014 Rady Gminy Ustka z dnia 23 października 2014 roku (4.7 MB)

  Dz.Urz. Woj. Pomorskiego z 2014 r. poz. 4069 z dnia 24.11.2014 r. załączniki znajdują się w tekście uchwały
70. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla północno –
wschodniego fragmentu obrębu geodezyjnego Dębina w Gminie Ustka.
Uchwała Nr V.26.2015 Rady Gminy Ustka z dnia 12 lutego 2015 r. (12.7 MB)   Dz.Urz. Woj. Pomorskiego z 2015 r. poz. 1093 z dnia 31.03.2015 r. załączniki znajdują się w tekście uchwały
71. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Lędowo w Gminie Ustka

Uchwała Nr VI.52.2015 Rady Gminy Ustka z dnia 26 marca 2015 r. (1.4 MB)

  Dz.Urz. Woj. Pomorskiego z 2015 r. poz. 1575 z dnia 12.05.2015 r.

załącznik znajduje się w tekście uchwały

72. Miejscowy Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Przewłoka - Osiedle, gm. Ustka

UCHWAŁA XI.120.2015 RADY GMINY USTKA z dnia 30 września 2015 roku

  Dz.Urz. Woj. Pomorskiego z 2015 r. poz. 3319 z dnia 09.11.2015 r.

załącznik znajduje się w tekście uchwały

73. Miejscowegy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego - budowy stacji 110/15 kV GPZ Rowy oraz budowy napowietrznej dwutorowej linii 110 kV

UCHWAŁA Nr XV.189. 2016 RADY GMINY USTKA z dnia 12 lutego 2016 roku

 

Uzasadnie uchwały

 

Dz.Urz. Woj. Pomorskiego z 2016 r. poz. 1145    z dnia  18.03.2016

załącznik znajduje się w tekście uchwały

74. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Duninowo PGR

Uchwała nr XXV.330.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 10 lutego 2017

 

Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2017 r. poz 869 z dnia 3 marca 2017

załącznik znajduje się w tekście uchwały

75. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru obejmującego działki nr 90, 91, 92, 45 i 47 położone w obrębie geodezyjnym Niestkowo, gm Ustka.

XXX.393.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 22 czerwca 2017 roku

 

Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2017 r. poz 2859 z dnia 28 lipca 2017

załącznik znajduje się w tekście uchwały

76. Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XLII.511.2014 Rady Gminy Ustka z dnia 23 października 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie miejscowości Przewłoka, Gmina Ustka

UCHWAŁA NR XXXI.397.2017 RADY GMINY USTKA z dnia 24 sierpnia 2017 r.

 załącznik znajduje się w tekście uchwały

Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2017 r. poz 3253 z dnia 18 września 2017

Uchyla się w granicach objętych niniejszą uchwałą, uchwałę XLII.511.2014 Rady Gminy Ustka z dnia 23 października 2014 roku

77. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr III/19/2002 rady Gminy Ustka z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ustka w obszarze obejmującym działkę nr 358/2 położoną w obrębie geodezyjnym Lędowo.

UCHWAŁA Nr XXXVIII.469.2018 RADY GMINY USTKA z dnia 21 lutego 2018 roku. 

 załącznik znajduje się w tekście uchwały

Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r. poz 1070 z dnia 21 marca 2018

Tracą moc ustalenia zmiany MPZP zatwierdzonego uchwałą Nr III / 19 / 2002 Rady Gminy Ustka z dnia 10 grudnia 2002 roku w obszarze obejmującym działkę nr 358 / 2
78. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Rowy Gmina Ustka, zatwierdzonego uchwałą nr XXXVI.437.2014 Rady Gminy Ustka z dnia 28 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII.536.2018 RADY GMINY USTKA z dnia 29 sierpnia 2018 r.

załącznik znajduje się w tekście uchwały

Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 poz 3639 z dnia 24 września 2018

 
79. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Lędowo, gm. Ustka

UCHWAŁA NR XLIII.537.2018 RADY GMINY USTKA z dnia 29 sierpnia 2018 r.

załącznik znajduje się w tekście uchwały

Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 poz 3640 z dnia 24 września 2018

 
80. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru
położonego w obrębie geodezyjnym Pęplino, gm. Ustka

UCHWAŁA NR XLV.564.2018 RADY GMINY USTKA z dnia 26 października 2018 r.

załącznik znajduje się w tekście uchwały

Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r. poz. 4663 z dnia 27 listopada 2018 r.

 
81. Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru
położonego w obrębie geodezyjnym Lędowo, gmina Ustka

UCHWAŁA NR III.35.2019 RADY GMINY USTKA z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru
położonego w obrębie geodezyjnym Lędowo, gmina Ustka

załącznik znajduje się w tekście uchwały Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2019 r. poz. 954 z dnia 26 lutego 2019 r  
 

Liczba odwiedzin : 15996
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Gralak
Osoba odpowiedzialna za informację : Brygida Wytrwał
Czas wytworzenia: 2008-02-05 13:38:00
Czas publikacji: 2019-02-28 11:22:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak