Sesja IX 2003 

 

Sesja IX 2003

 

Sesja IX 2003
Uchwała Nr IX/85/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
Uchwała Nr IX/86/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy
Uchwała Nr IX/87/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany Uchwała Rady Gminy II/28/2002 z dnia 26 kwietnia 2002 r.
Uchwała Nr IX/88/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie akceptacji przez Radę Gminy Planu Rozwoju Wsi Rowy opracowanego w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi
Uchwała Nr IX/89/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
Uchwała IX/90/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 111/3 i 112/3 w obrębie geodezyjnym Lędowo, w gminie Ustka

 

Liczba odwiedzin : 443
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Sokołowska
Czas wytworzenia: 2004-06-22 00:00:00
Czas publikacji: 2015-09-22 11:33:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak