Sesja X 2003 

 
Sesja X 2003 
Sesja X 2003
Uchwała Nr X/91/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ustka dla obszaru działek Nr 560/1, 8/24, 29, 31, 20/1, 30/2, 8/17 i 8/18 w Objeździe oraz działki Nr 9 w Wytownie, w gmine Ustka
Uchwała Nr X/92/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 185/4 w obrębie geodezyjnym Grabno w Gminie Ustka, stanowiącego zmianę Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka
Uchwała Nr X/93/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki 185/4 położonej w obrębie Grabno, w gminie Ustka
Uchwała Nr X/94/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dębina
Uchwała Nr X/95/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie w uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ustka dla obszaru działki nr 401/5 w miejscowości Zaleskie gmina Ustka
Uchwała Nr X/96/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 201 i 101 położonych w obrębie geodezyjnym Objazda
Uchwała Nr X/97/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 135, 137/1, 137/2, 137/3, 137/4, 137/5, 137/6, 137/7, 137/8, 137/9, 137/10, 137/11, 137/12, 137/13, 137/14, 137/15, 137/16, 137/17, 137/18, 137/19, 137/20, 137/21 i 141/1, 141/2, 141/3, 141/4, 141/5, 141/6, 141/7, 141/8, 141/9, 141/10, 141/11, 141/12, 141/13, 141/14, 141/15, 141/16, 141/17, 141/18, 141/19, 141/20, 141/21 położonych w obrębie geodezyjnym Machowinko gmina Ustka
Uchwała Nr X/98/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 176/1 położonej w obrębie geodezyjnym Dębina
Uchwała Nr X/99/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 31/5 położonej w obrębie geodezyjnym Dębina
Uchwała Nr X/100/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie zaopiniowania projektu przebiegu granic portu Rowy od strony lądu
Uchwała Nr X/101/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok
Uchwała Nr X/102/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok oraz w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r
Uchwała Nr X/103/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego

 

Liczba odwiedzin : 617
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Justyna Sokołowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Sokołowska
Czas wytworzenia: 2004-06-22 00:00:00
Czas publikacji: 2007-07-18 12:11:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak