Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie pokontrolne nr 78/2018 dot. kontroli przeprowadzonej przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku, delegatura w Słupsku w dniach 14.09.2018 - 29.10.2018

2019-01-29 12:03:44
Protokół kontroli nr SLU 63/2018 dot. realizacji inwestycji w zakresie budowy dróg

2018-12-31 08:05:37
Protokół z kontroli kompleksowej gminy Ustka w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych, przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Ustka, ul. Dunina 24, przez pracowników Wydziału Kontroli Regionalnej Izby obrachunkowej w Gdańsku.

2018-07-18 12:45:21
Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącego do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną przechowywanymi w archiwum zakładowym i komórkach organizacyjnych Urzędu Gminy w Ustce.

2018-03-20 14:02:03
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzedzie Gminy w Ustce w dniu 26 maja 2017 r.

2017-12-29 09:29:23
Wystąpienie pokontrolne - Sprawdzenie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikającej z ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych.

2017-12-20 12:15:12
Protokół kontroli Płatnika składek: Urząd Gminy Ustka, 76-270 Ustka, Dunina 24 przeprowadzonej w dniach 21 czerwca - 3 lipca 2017

2017-08-29 14:08:15
Wystąpienie pokontrolne dot. kontroli: Realizacja dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżeti państwa w 2015 roku w wybranych rozdziałach i paragrafach.

2016-10-10 11:13:05
Protokół z kontroli Straży Gminnej w Ustce

2016-09-14 12:11:50
Wystąpienie pokontrolne z kontroli Najwyższej Izby Kontroli - Nadzór nad inwestycjami w pasie nadbrzeżnym nadmorskich miejscowości turystycznych

2016-05-12 13:41:02