Sesja XII 2003 

 

Sesja XII 2003

 

Sesja XII 2003
Uchwała Nr XII/104/03 Rady Gminy Ustka z dnia 10 października 2003 roku w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Rowy w gminie Ustka, stanowiącego zmianę Miejscowego Szczegółowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Rowy
Uchwała Nr XII/105/03 Rady Gminy Ustka z dnia 10 października 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Rowy w gminie Ustka.
Uchwała Nr XII/106/2003 Rady Gminy Ustka z dnia 10 października 2003 rokuw sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Przewłoka w gminie Ustka
Uchwała Nr XII/107/2003 Rady Gminy Ustka z dnia 10 października 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dębina, gmina Ustka
Uchwała Nr XII/108/03 Rady Gminy Ustka z dnia 10 października 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ustka dla obszaru działek nr 35/1, 35/3, 36 i 37, w obrębie geodezyjnym Gąbino, w gminie Ustka
Uchwała Nr XII/109/03 Rady Gminy Ustka z dnia 10 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 7 w Gąbinie gmina Ustka
Uchwała Nr XII/110/03 Rady Gminy Ustka z dnia 10 października 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ustka dla obszaru działek nr 9, 10/1, 11/2 i 12/1 w obrębie geodezyjnym Objazda, w gminie Ustka
Uchwała Nr XII/112/2003 Rady Gminy Ustka z dnia 10 października 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.
Uchwała Nr XII/113/2003 Rady Gminy Ustka z dnia 10 października 2003 r. w sprawie wyboru ławników ludowych do orzekania w sądach powszechnych w Słupsku na okres kadencji 2004 2007
Uchwała Nr XII/114/03 Rady Gminy Ustka z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych na terenie Gminy Ustka

 

Liczba odwiedzin : 620
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Sokołowska
Czas wytworzenia: 2004-06-22 00:00:00
Czas publikacji: 2015-09-22 12:00:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak