Sesja XIII 2003 

 

Sesja XIII 2003

 

Sesja XIII 2003
Uchwała Nr XIII/115/03 Rady Gminy Ustka z dnia 05 grudnia 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 72L położonej w Orzechowie Morskim w obrębie geodezyjnym Wytowno, gmina Ustka
Uchwała Nr XIII/116/2003 Rady Gminy Ustka z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.
Uchwała Nr XIII/117/2003 Rady Gminy Ustka z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz poboru tego podatku w drodze inkasa na 2004 rok.
Uchwała NR XIII/118/2003 Rady Gminy Ustka z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportu na 2004 r.
Uchwała Nr XIII/119/2003 Rady Gminy Ustka z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy oraz poboru tego podatku w drodze inkasa na 2004 r.
Uchwała Nr XIII/120/2003 Rady Gminy Ustka z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie opłaty targowej
Uchwała Nr XIII/121/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej w Gminie Ustka, terminu płatności oraz sposobu jej poboru na 2004 rok.
Uchwała Nr XIII/122/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie wzorów informacji oraz deklaracji do celów podatku od nieruchomości na 2004 r.
Uchwała NR XIII/123/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie wzorów formularzy do celów podatku leśnego na 2004 r.
Uchwała Nr XIII/124/2003 RADY GMINY USTKA dnia 5 grudnia 2003 r. sprawie wzorów formularzy do celów podatku rolnego na 2004 r.
Uchwała Nr XIII/125/2003 RADY GMINY USTKA z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na terenie Gminy Ustka, terminie płatności oraz sposobach jego poboru na 2004 rok.
Uchwała Nr XIII/126/03 Rady Gminy Ustka z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Uchwała Nr XIII/127/2003 Rady Gminy Ustka z dnia 05 grudnia 2003 roku w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Ustka do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XIII/128/2003 Rady Gminy Ustka z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów z budżetu Gminy Ustka
Uchwała Nr XIII/129/2003 Rady Gminy Ustka z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/48/2003 z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003
Uchwała Nr XIII/130/2003 Rady Gminy Ustka z dnia 5 grudnia 2003 r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/50/2003 Rady Gminy Ustka z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia kierunków działania wójta w niektórych sprawach

 

Liczba odwiedzin : 424
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Sokołowska
Czas wytworzenia: 2004-06-22 00:00:00
Czas publikacji: 2015-09-22 11:49:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak