Sesja III 2002 

 
Sesja III 2002 
Sesja III 2002
Uchwała Nr III/8/2002 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie opłaty miejscowej na 2003r.
Uchwała Nr III/9/2002 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie poboru podatku leśnego
Uchwała Nr III/10/2002 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie poboru podatku leśnego
Uchwała Nr III/11/2002 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie podatku od posiadania psów
Uchwała Nr III/12/2002 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów formularzy do celów podatku rolnego
Uchwała Nr III/13/2002 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie wzorów formularzy do celów podatku leśnego
Uchwała Nr III/14/2002 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości
Uchwała Nr III/15/2002 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2003
Uchwała Nr III/16/2002 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2003 r.
Uchwała Nr III/17/2002 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2003 rok.
Uchwała Nr III/18/2002 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Uchwała Nr III/19/2002 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ustka w obszarze działki Nr 358/2 położoną w obrębie geodezyjnym Lędowo
Uchwała Nr III/20/2002 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki Nr 33/8 w miejscowości Zaleskie, gmina Ustka
Uchwała Nr III/21/2002 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ustka dla lokalizacji "Parku Wiatrowego Nr 1 Duninowo - Wodnica"
Uchwała Nr III/22/2002 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ustka dla lokalizacji "Parku Wiatrowego Nr 3 Zaleskie"
Uchwała Nr III/23/2002 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ustka dla lokalizacji "Parku Wiatrowego Nr 3 Zaleskie"
Uchwała Nr III/24/2002 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2002r. Park Wiatrowy Nr 2 "Możdżanowo-Starkowo"
Uchwała Nr III/25/2002 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka dla lokalizacji Parku Wiatrowego Nr 3 w miejscowości Zaleskie
Uchwała Nr III/26/2002 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej
Uchwała Nr III/27/2002 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomosci gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuzszy niż 3 lata
Uchwała Nr III/28/2002 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Ustka
Uchwała Nr III/29/2002 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Ustka Nr V/46/ 2000 z dnia 19 września 2000r. dotyczącej przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości części obszaru wsi Przewłoka w g. Ustka

 

Liczba odwiedzin : 778
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Justyna Sokołowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Sokołowska
Czas wytworzenia: 2004-06-22 00:00:00
Czas publikacji: 2007-07-18 12:11:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak