Sesja IV 2002 

 

Sesja IV 2002

 

Sesja IV 2002
Uchwała Nr IV/30/2002 RADY GMINY USTKA z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki Nr 8/22L w miejscowości Rowy, gmina Ustka
Uchwała Nr IV/31/2002 RADY GMINY USTKA z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka dla lokalizacji PARKU WIATROWEGO NR 1 DUNINOWO WODNICA
Uchwała Nr IV/32/2002 RADY GMINY USTKA z dnia 10 grudnia 2002r. Park Wiatrowy Nr 1 "Duninowo-Wodnica"
Uchwała Nr IV/33/2002 RADY GMINY USTKA z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 r.
Uchwała Nr IV/34/2002 RADY GMINY USTKA z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie powołania komisji regulaminowej do opracowania zmian Statutu Gminy Ustka
Uchwała Nr IV/35/2002 RADY GMINY USTKA z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji w Urzędzie Gminy Ustka
Uchwała Nr IV/36/2002 RADY GMINY USTKA z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Ustka sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia stałego zakazu ich sprzedaży, podawania i spożywania.

 

Liczba odwiedzin : 489
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Korniluk
Czas wytworzenia: 2004-06-22 00:00:00
Czas publikacji: 2015-09-23 11:06:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak