Sesja V 2002 

 

Sesja V 2002 

Sesja V 2002
Uchwała Nr V/37/2002 RADY GMINY USTKA z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka"
Uchwała Nr V/38/2002 RADY GMINY USTKA z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka
Uchwała Nr V/39/2002 RADY GMINY USTKA z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Ustka

 


Liczba odwiedzin : 432
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Justyna Sokołowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Sokołowska
Czas wytworzenia: 2004-06-22 00:00:00
Czas publikacji: 2007-07-18 12:11:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak