SESJA XXXII 2006 

 

SESJA XXXII 2006

 

SESJA XXXII 2006
UCHWAŁA Nr XXXII/338/2006 RADY GMINY USTKA z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ustka
Zał. Nr1 - Regulamin
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO
Zał. NR1 do wniosku
Zał. NR2 do wniosku
UCHWAŁA Nr XXXII/339 / 2006 Rady Gminy Ustka z dnia 25 stycznia 2006r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ustka.
Zał. NR1 - REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY USTKA.
UCHWAŁA Nr XXXII/340/2006 RADY GMINY USTKA z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.
Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/340./2006
UCHWAŁA Nr XXXII_342_2006 RADY GMINA USTKA dnia 25 stycznia 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustka
CHWAŁA NR XXXII/343 /2006 RADY GMINY USTKA z dnia 25 stycznia 2006 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r. oraz w sprawie zmian w budżecie gminy 2006r.

 

Liczba odwiedzin : 389
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Korniluk
Czas wytworzenia: 2006-02-20 00:00:00
Czas publikacji: 2015-09-22 15:49:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak