Uchwała Nr I-4-2002 RADY GMINY USTKA z dnia 18 listopada 2002r. w sprawie dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy 

 
Uchwała Nr I-4-2002 RADY GMINY USTKA z dnia 18 listopada 2002r. w sprawie dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy 
Uchwała Nr I/4/2002 RADY GMINY USTKA z dnia 18 listopada 2002r. w sprawie dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy

UCHWAŁAnbsp; NR I/4/2002


Rady Gminy Ustka


z dnia 18 listopada 2002 r.


nbsp;


w sprawie dokonywania czynności z zakresu prawa pracy


wobec wójta gminy.


nbsp;


nbsp;


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 984)


nbsp;


uchwala się, co następuje:


nbsp;


§ 1.


Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Ustka do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Ustka w zakresie:


1.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; przyznawania nagród jubileuszowych,


2.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; kierowania na badania profilaktyczne.


3.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;zlecania wykonywania zadań służbowych poza siedzibą pracodawcy w jazdach poza terenem Gminy Ustka przy użyciu samochodu niebędącego własnością pracodawcy oraz innymi środkami transportu, według zasad obowiązujących pracowników urzędu gminy,


4.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;zawierania umowy cywilnoprawnej o używanie samochodu niebędącego własnością pracodawcy w celach służbowych do jazd lokalnych przyznanie limitu kilometrów, według zasad obowiązujących pracowników urzędu gminy,


5.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; kierowania na kształcenie i doskonalenie zawodowe,


6.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; udzielania urlopów wypoczynkowych i okolicznościowych.


nbsp;


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.


nbsp;


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


nbsp;


Przewodniczący Rady


Waldemar Gąsiorski


nbsp;


nbsp;


nbsp;


 

Liczba odwiedzin : 336
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Beata Pietrzyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Pietrzyk
Czas wytworzenia: 2003-09-29 00:00:00
Czas publikacji: 2007-07-18 12:11:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak