Uchwała Nr I-2-2002 RADY GMINY USTKA z dnia 18 listopada 2002r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ustka 

 
Uchwała Nr I-2-2002 RADY GMINY USTKA z dnia 18 listopada 2002r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ustka 
Uchwała Nr I/2/2002 RADY GMINY USTKA z dnia 18 listopada 2002r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ustka

RADA GMINY


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; USTKAU C H W A Ł Anbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Nrnbsp;nbsp;nbsp; I/1/2002RADYnbsp;nbsp; GMINYnbsp;nbsp; USTKAz dnianbsp;nbsp;nbsp; 18nbsp; listopadanbsp; 2002 r


nbsp;nbsp;


w sprawienbsp; wyborunbsp;nbsp; Przewodniczącegonbsp; Radynbsp; Gminynbsp; Ustka.
Na podstawie:


middot;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 rnbsp; Nr 10 poz. 1591 inbsp; Dz. U.nbsp; znbsp; 2002 r. Nrnbsp; 113 poz. 984 oraz § 15 ust. 2 Statutu Gminy Ustka do Uchwałynbsp; Nr I/7/96 Rady Gminy Ustka z dnia 14 lutego 1996 r)nbsp;nbsp; Rada Gminy Ustka


nbsp;
uchwala, co następuje:


nbsp;§ 1.


nbsp;


Przewodniczącym Rady Gminy Ustka w wyniku tajnego głosowania wybrany został


nbsp;radnynbsp;nbsp;nbsp;nbsp; WALDEMARnbsp;nbsp; GĄSIORSKI


nbsp;§ 2.


nbsp;nbsp;


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


nbsp;


Przewodniczący obrad


BOGDAN ŻABIŃSKI


nbsp;


 

Liczba odwiedzin : 350
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Beata Pietrzyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Pietrzyk
Czas wytworzenia: 2003-08-07 00:00:00
Czas publikacji: 2007-07-18 12:11:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak