SESJA IV 2007 

 
SESJA IV 2007 

UCHWAŁA Nr IV/23/2007Rady Gminy Ustka z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Sekretarza Gminy Ustka.

UCHWAŁA Nr IV/24/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy Ustka.

UCHWAŁA NR IV/25/2007 RADY GMINY USTKA z dnia 30 stycznia 2007 r zmieniająca Uchwałę  Nr VI /50 /2003  Rady Gminy Ustka z dnia 26 luty  2003 r w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta w niektórych sprawach.
 (44KB)


UCHWAŁA Nr IV/26/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budÅœetu gminy Ustka na rok 2007.
Zał nr1 - Dochody budżetu gminy na 2007 r.
Zał nr2 - Wydatki budżetu gminy na 2007 r.
Zał nr3 - Wieloletni program inwestycyjny LATA 2007 - 2009
Zał nr3a - Zadania inwestycyjne w 2007 r.
Zał nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.
Zał nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2007 rok
Zał nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkamisamorządu terytorialnego w 2007 r.
Zał nr 7 - Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów wlasnych jednostek budżetowych na 2007 rok
Zał nr 8 - Dotacje podmiotowe w 2007r
Zał nr 9 - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.
Zał nr 10 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

UCHWAŁA Nr IV/27/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/22/2006 Rady Gminy Ustka z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ustka.

 

Liczba odwiedzin : 315
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Korniluk
Czas wytworzenia: 2007-04-10 00:00:00
Czas publikacji: 2008-01-09 15:19:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak