Uchwały Rady Gminy Ustka podjęte na Sesji Nr VIII/2007 w dniu 15 czerwca 2007 roku 

 
Uchwały Rady Gminy Ustka podjęte na Sesji Nr VIII/2007 w dniu 15 czerwca 2007 roku 

U C H W A Ł A NR VIII/65/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji dla instytucji kultury. (512KB)

U C H W A Ł A NR VIII/66/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustka na 2007 rok. (44KB)

U C H W A Ł A NR VIII/67/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2006 (165KB) r.

U C H W A Ł A NR VIII/68/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie założenia Stowarzyszenia Słupskiego Banku Żywności i finansowania jego zadań. (285KB)

U C H W A Ł A Nr VIII/69/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wodnica. (25KB)

U C H W A Ł A Nr VIII/70/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wodnica. (26KB)

U C H W A Ł A Nr VIII/71/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rowy. (25KB)

U C H W A Ł A Nr VIII/72/2007 R A D Y G M I N Y U S T K A z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Ustce Nr II/23/98 z dnia 08 czerwca 1998 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rowy (30KB)

U C H W A Ł A NR VIII/73/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie z porozumienia o współpracy Gminy Ustka i Gminy Miasto Ustka (608KB)

U C H W A Ł A NR VIII/74/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Budżetowo - Rolnej, Rozwoju Gospodarczego, Mienia Komunalnego, Planowania i Ochrony Środowiska (610KB)

U C H W A Ł A NR VIII/75/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. (607KB)

U C H W A Ł A NR VIII/ 76/2007 RADY GMINY USTKA z dnia 15 czerwca 2007 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. (33KB)

 UCHWAŁA NR VIII/77/2007 RADY GMINY USTKA z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/61/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, ustalenia regulaminu wysokości, szczegółowych zasad przyznawania  i wypłacania dodatków socjalnych – mieszkaniowego i wiejskiego, a także ustalenia regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Ustka dyrektorom, wicedyrektorom  i nauczycielom szkół, dla których Gmina Ustka jest organem prowadzącym. (37KB)

 

Liczba odwiedzin : 320
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Groszek
Osoba odpowiedzialna za informację : Łukasz Groszek
Czas wytworzenia: 2007-12-13 14:46:00
Czas publikacji: 2007-12-13 14:46:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak