Uchwały Rady Gminy podjęte na sesji Nr X/2007 z dnia 5 października 2007 roku 

 
Uchwały Rady Gminy podjęte na sesji Nr X/2007 z dnia 5 października 2007 roku 

 Uchwała Nr 96/X/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 5 października w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustka na 2007 rok. (92KB)


 Uchwała Nr 97/X/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 5 października w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/214/2004 Rady Gminy Ustka z dnia 27 października 2004 roku w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Ustka do kategorii dróg gminnych (48KB)

 Uchwała Nr 98/X/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 5 października w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody na terenie Gminy Ustka (25KB)

 Uchwała Nr 99/X/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 5 października w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Grabno (33KB)

 Uchwała Nr 100/X/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 5 października w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin,  psychologów i logopedów.(39KB)

 Uchwała Nr 101/X/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 5 października w sprawie: wyposażenia w składniki majątku ruchomego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce, po podziale majątku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce (31KB)
 Załącznik Nr 1 do Uchwały 101/2007 (60KB)

 Uchwała Nr 102/X/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 5 października w sprawie nawiązania współpracy z Gminą Chybie (30KB)

 Uchwała Nr 103/X/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 5 października w sprawie wyboru  ławników do orzekania w  sądach  powszechnych w Słupsku na okres kadencji 2008 – 2011.(34KB)

 Uchwała Nr 104/X/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 5 października w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Ustka a Gminą Ustka w sprawie nadania obszarowi Gminy Ustka i Gminy Miasto Ustka statusu uzdrowiska (33KB)
 

Liczba odwiedzin : 386
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Groszek
Osoba odpowiedzialna za informację : Łukasz Groszek
Czas wytworzenia: 2007-12-19 10:08:00
Czas publikacji: 2007-12-19 10:08:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak