Uchwały Rady Gminy podjęte na sesji Nr XI/2007 z dnia 12 listopada 2007 roku 

 
Uchwały Rady Gminy podjęte na sesji Nr XI/2007 z dnia 12 listopada 2007 roku 

 Uchwała Nr 105/XI/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 12 listopada w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustka na 2007 rok. (30KB)

 Załącznik Nr 1 do Uchwały 105 (27KB)
 Załącznik Nr 2 do Uchwały 105 (47KB)

 Uchwała Nr 106/XI/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 12 listopada w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2008 rok. (32KB)

 Uchwała Nr 107/XI/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 12 listopada w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej w Gminie Ustka, terminu płatności oraz sposobu jej poboru . (43KB)

 Uchwała Nr 108/XI/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 12 listopada w sprawie opłaty targowej. (30KB)

 Uchwała Nr 109/XI/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 12 listopada w sprawie  podatku od nieruchomości oraz  zwolnień od tego podatku na 2008 rok. (38KB)

 Uchwała Nr 110/XI/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 12 listopada w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok. (35KB)

 Uchwała Nr 111/XI/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 12 listopada w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Ustka Nr X/101/2007z dnia 5 października 2007 roku w sprawie wyposażenia w składniki majątku ruchomego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce, po podziale majątku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce (31KB)

 Uchwała Nr 112/XI/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 12 listopada w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (35KB)

 Uchwała Nr 113/XI/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 12 listopada w sprawie przyjęcia programu gospodarczego Gminy Ustka na lata 2007 – 2013. (30KB)
 Załącznik do Uchwały 113 (48KB)

 Uchwała Nr 114/XI/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 12 listopada w sprawie  zmiany Uchwały Nr II/3/2006 Rady Gminy Ustka z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie stwierdzenia nawiązania  stosunku pracy z wójtem gminy i określenia składników jego wynagrodzenia. (33KB)

 Uchwała Nr 115/XI/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 12 listopada w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Ustka do udzielania odpowiedzi w imieniu Rady Gminy Ustka w sprawach dotyczących wniosków o uchylenie podjętej uchwały dla lokalizacji Parku Wiatrowego Nr 3 Zaleskie (31KB)

 Uchwała Nr 116/XI/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 12 listopada w sprawie  upoważnienia Wójta Gminy Ustka do reprezentowania Rady Gminy Ustka   przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku (32KB)

 

Liczba odwiedzin : 336
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Groszek
Osoba odpowiedzialna za informację : Łukasz Groszek
Czas wytworzenia: 2007-12-19 10:39:00
Czas publikacji: 2007-12-19 10:39:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak