Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

2018-11-27 09:33:22
Regulamin utrzymania czystości i porządki i inne uchwały

2018-09-13 14:23:48
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych

2018-09-13 09:02:33
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2017

2018-04-20 08:22:17
Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne

2018-04-20 08:22:14
Miejsca zagospodarowania odpadów

2018-04-20 08:22:11
Poziomy recyklingu

2018-04-20 08:22:07
Rejestr Działalności Regulowanej

2018-03-28 13:11:28
wprowadzenia procedury określania wysokości nadpłat lub zobowiązań wynikających z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Ustka.

2018-01-02 10:39:32
Zarządzenie Wójta Gminy Ustka w sprawie wprowadzenia procedury kontroli właścicieli nieruchomości pod kątem prawidłowej segregacji odpadów komunlanych "u źródła".

2017-12-20 11:11:19