Zarządzenia Wójta 2007 

 
  

 ZARZĄDZENIE Nr 0151/82/2007 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 31 grudnia 2007 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Ustka. (28KB)

 ZARZĄDZENIE Nr 0151/81/2007 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 31 grudnia 2007 W sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Ustka. (30KB)

 ZARZĄDZENIE Nr 0151/80/2007 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej w Wytownie (40KB)

 ZARZADZENIE Nr 0151/79/2007 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie odwołania z funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej w Wytownie (29KB)
 Zarządzenie Nr 0151/71/2007 Wójta Gminy Ustka z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie ponownego ogłoszenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Charnowie (45KB)


 ZARZĄDZENIE Nr 0151/76/2007 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 07 grudnia 2007 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym stanowiącej mienie komunalne Gminy Ustka na rzecz dotychczasowego najemcy. (31KB)

 ZARZĄDZENIE Nr 0151/75/2007 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 07 grudnia 2007 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Ustka. (29KB)

 Zarządzenie Nr 0151/72/2007 Wójta Gminy Ustka z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie unieważnienia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Charnowie (23KB)

 ZARZĄDZENIE Nr 0151/70/2007 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 19 listopada 2007r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Ustka na rzecz jej użytkownika wieczystego.


 ZARZĄDZENIE Nr 0151/69/2007 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 19 listopada 2007r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Ustka (32KB).


ZARZĄDZENIE NR 0151/66/2007 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 12 listopada 2007 roku zbycia w drodze bezprzetargowej działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym stanowiącej mienie komunalne Gminy Ustka na rzecz dotychczasowego najemcy. (31KB) (23KB)

ZARZĄDZENIE NR 0151/65/2007 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 12 listopada 2007 roku ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za tereny stanowiące mienie komunalne Gminy Ustka przeznaczone pod budowę inwestycji celu publicznego. (27KB)

ZARZĄDZENIE NR 0151/64/2007 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 12 listopada 2007 roku zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Ustka. (31KB)

ZARZĄDZENIE NR 0151/63/2007 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze zamiany. (31KB)

ZARZĄDZENIE NR 0151/62/2007 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 31 października 2007 roku w sprawie: zmian w budżecie na 2007 rok i planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007 rok (55KB)

 ZARZĄDZENIE Nr 0151/60/2007 W Ó J T A G M I N Y U S T K A z dnia 18 października 2007 w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierŜawnego za tereny stanowiące mienie komunalne Gminy Ustka przeznaczone pod budowę inwestycji celu publicznego

 ZARZĄDZENIE nr 0151/56/2007 WÓJTA USTKA z dnia 4 października 2007 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia ponownego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz popularyzacji kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na 2007 rok. (46KB)


 ZARZĄDZENIE nr 0151/57/2007 WÓJTA USTKA z dnia 4 października 2007 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz popularyzacji kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na 2007 rok. (29KB)

ZARZĄDZENIE Nr 0151/54/2007 Wójta Gminy Ustka z dnia 27 września 2007 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Ustka do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. (56KB)

ZARZĄDZENIE NR 0151/53/2007 Wójta Gminy Ustka z dnia 24 września 2007 roku w sprawie regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Ustka dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ustka. (33KB)

ZARZĄDZENIE NR 0151/51/2007 Wójta Gminy Ustka z dnia 18 września 2007 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ustka
(34KB)


ZARZĄDZENIE NR 0151/50/2007 Wójta Gminy Ustka z dnia 18 września 2007 roku w sprawie regulaminów stypendialnych dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz studentów I roku studiów, zamieszkałych na terenie Gminy Ustka (34KB)
ZARZĄDZENIE nr 0151/49/2007 WÓJTA USTKA z dnia 04 września 2007

ZARZĄDZENIE nr 0151/47/2007 WÓJTA USTKA z dnia 24 sierpnia 2007 (39KB) (37KB)


ZARZĄDZENIE nr 0151/46/2007 WÓJTA USTKA z dnia 24 sierpnia 2007 (26KB)

ZARZĄDZENIE nr 0151/45/2007 WÓJTA USTKA z dnia 24 sierpnia 2007 (30KB)


ZARZĄDZENIE nr 0151/44/2007 WÓJTA USTKA z dnia 21 sierpnia 2007 (31KB)

ZARZĄDZENIE Nr 0151/43/2007 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 17 sierpnia 2007 (69KB)

ZARZĄDZENIE Nr 0151/42/2007 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 16 sierpnia 2007 (74KB)

ZARZĄDZENIE Nr 0151/41/2007 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 14 sierpnia 2007 (73KB)

ZARZĄDZENIE nr 0151/39/2007 WÓJTA USTKA z dnia 25 lipca (45KB)

ZARZĄDZENIE nr 0151/37/2007 WÓJTA USTKA z dnia 19 lipca (39KB)

ZARZĄDZENIE Nr 0151/36/2007 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 16 lipca 2007 (65KB)

ZARZĄDZENIE Nr 0151/35/2007 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 16 lipca 2007 (83KB)

ZARZĄDZENIE nr 0151/34/2007 WÓJTA USTKA z dnia 29 czerwca (38KB)

ZARZĄDZENIE nr 0151/33/2007 WÓJTA USTKA z dnia 18 czerwca (51KB)

ZARZĄDZENIE Nr 0151/32/2007 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 05 czerwca 2007 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości do zasobów mienia komunalnego Gminy Ustka

ZARZĄDZENIE nr 0151/31/2007 WÓJTA USTKA z dnia 1 czerwca (48KB)

 ZARZĄDZENIE nr 0151/30/2007 WÓJTA USTKA z dnia 31 maja 2007 (30KB)

ZARZĄDZENIE nr 0151/29/2007 WÓJTA USTKA z dnia 22 maja (57KB)

 ZARZĄDZENIE Nr 0151/28/2007 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 22 maja 2007 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości do zasobów mienia komunalnego Gminy Ustka.

ZARZĄDZENIE nr 0151/26/2007 WÓJTA USTKA z dnia 10 maja (63KB)

 ZARZĄDZENIE Nr 0151/25/2007 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie zbycia działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym stanowiącej mienie komunalne Gminy Ustka na rzecz dotychczasowego najemcy. (31KB)

ZARZĄDZENIE nr 0151/24/2007 WÓJTA USTKA z dnia 6 kwietnia (43KB)

 ZARZĄDZENIE Nr 0151/22/2007 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 02 kwietnia 2007 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Ustka (40KB)


Zarządzenie Nr 0151/19/2007 Wójta Gminy Ustka z dnia 12 marca 2007 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok. (4.5 MB)


ZARZĄDZENIE NR 0151/18/2007 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 7 marca 2007 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspierania wykonania zadania publicznegow zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz popularyzacji kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na 2007 rok.
ZAŁ. NR1- Regulamin Komisji Konkursowejpowołanej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspierania wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz popularyzacji kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151/17/2007 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 6 marca 2007 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych w zakresie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2007 rok.
ZAŁ NR1 - Regulamin Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych w zakresie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/16/2007 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 06 marca 2007 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Ustka na rzeczjej użytkowników wieczystych.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/15/2007 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 19 lutego 2007r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Ustka na rzecz jej użytkowników wieczystych.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/14//2007 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 15 lutego 2007r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Ustka.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/12/2007 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 01 lutego 2007r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Ustka na rzecz jej użytkowników wieczystych.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/11/2007 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 01 lutego 2007r. W sprawie zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie omunalne Gminy Ustka.

ZARZĄDZENIE NR 0151/10/ 2007 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2007 r.
Zał nr1

ZARZĄDZENIE NR 0151/9/2007 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Ustka na 2007 r.
Zał nr1 - Dochody
Zał nr2 - Wydatki
Zał nr3 - Plan finansowy zadań zleconych na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/8/2007 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Ustka na rzecz jej użytkowników wieczystych.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/7/2007 WÓJTA GMINY USTKAz dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Ustka. (74KB)

 

Liczba odwiedzin : 420
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Gralak
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Korniluk
Czas wytworzenia: 2007-06-11 00:00:00
Czas publikacji: 2007-06-11 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak