Organizacje pozarządowe 

 
 

Organizacje pozarządowe

* Organizacje pozarządowe *

Od dnia 1 czerwca 2004 roku obowiązuje nowa procedura zlecania przez samorząd realizacji zadań publicznych, w sferze określonej w art. 4 ust. 1 ustawy "O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" (Dz. U. z 2003 roku, nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Zmianie uległa przede wszystkim procedura przyznawania dotacji, która nie będzie polegać, jak dotychczas. Ogłaszane będą tzw. "konkursy ofert" na realizację zadań publicznych.
Przystępować do konkursów mogą wszystkie podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w tym organizacje pozarządowe). Wybierane do realizacji będą te projekty, które zapewnią wykonanie danego zadania w najlepszy i najbardziej efektywny sposób.

Od dnia 1 czerwca 2004 roku organizacje zyskały również jeszcze większy wpływ na to, co dzieje się na terenie naszej Gminy, na działania skierowane do mieszkańców, gdyż inicjatywa ogłoszenia konkursu na realizację konkretnego zadania należy zarówno do Wójta Gminy Ustka, jak i do podmiotów sektora obywatelskiego. Oznacza to, że jeżeli członkowie organizacji zainteresowani są realizacją określonego przedsięwzięcia, na którego wykonanie miasto nie ogłosi konkursu, to mogą wystąpić do Wójta z "Ofertą realizacji zadania publicznego". Kolejnym krokiem będzie przystąpienie do otwartego konkursu ofert, ogłaszanego bądź z własnej inicjatywy władz Gdyni, bądź na skutek pozytywnego zaopiniowania powyższej oferty.

Wzór "Oferty realizacji zadania publicznego", zastępujący dawny "Wniosek o dotację", oraz wzór sprawozdania z wykonania zadania zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Formularz wzoru oferty i sprawozdania dostępny jest na stronach WWW Sejmu www.sejm.gov.pl. Możecie go również otrzymać w Urzędzie Gminy Ustka - ul. Dunina 24, 76 - 270 Ustka.

"Oferty realizacji zadania publicznego" można składać w siedzibie Urzędu Gminy Ustka. Pracownik udzieli również szczegółowych informacji na temat opisanej powyżej procedury.


* WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W GMINIE USTKA *

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE GMINY USTKA:

Nazwa Stowarzyszenia

Zarząd / Skład Stowarzyszenia

Siedziba, kontakt

Zakres działania

Stowarzyszenie Turystyczno - Sportowe Gminy Ustka "KLIF"

Prezes: Jan Huruk
Skarbnik: Władysława Graniak

76-270 Ustka, Przewłoka
ul. Asnyka 2
tel. /0-59/ 814- 55-70

Kształtowanie, promocja i popularyzacja wizerunku gminy Ustka

Gminny Klub Piłkarski "Karol" Pęplino

Prezes: Marcin Pertus
Wiceprezes ds. finansowych: Maciej Czaszejko
Wiceprezes ds. organizacyjnych: Paweł Rozenek

76-270 Ustka
Pęplino 57A 
tel.608184214, 600334227, 603132005

Piłka nożna

Gminny Klub Sportowy "Wybrzeże"

Prezes: Krzysztof Kierzkowski
Z-ca Prezesa: Grzegorz Piszczek
Sekretarz: Stanisław Sianos

76-211 Objazda 95
tel./0-59/845-23-00
0-602-376-648

Piłka nożna

Uczniowski Klub Sportowy "Bałtyckie Rowy"

Prezes: Marek Zygner
Sekretarz: Alicja Maziarz
Członek: Iwona Kuleta

76-212 Rowy
ul. Kościelna 3
tel. /0-59/ 814-18-83

Piłka nożna

Uczniowski Klub Sportowy "Orzeł"

Prezes: Andrzej Zawada
Sekretarz: Edmund Madejczyk
Skarbnik: Bożena Krasnodębska
Członek zarządu:
Małgorzata Molenda
Ryszard Nowak

Szkoła Podstawowa w Objeździe
76-211 Objazda 95
tel. /0-59/ 814-17-15

Lekkoatletyka


Piłka nożna

Klub Sportowy "Słowiniec"

Prezes: Jacek Goreński

Publiczne Gimnazjum
W Objeździe
76-211 Objazda 95
tel. /0-59/ 814-26-07

Piłka nożna

 

 

Ważne Linki

www.ngo.pl - ogólnopolski portal organziacji pozarządowych

www.ngo.org.pl - gdański serwis organizacji pozarządowych

www.eurobalt.org.pl - Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk (fundusze pomocowe, dotacje dla org. pozarządowych)

www.mpips.gov.pl - Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (m.in. ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie)

www.narkomania.gov.pl - Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

www.parpa.pl - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

www.klon.org.pl - Strona Stowarzyszenia Klon/Jawor (informacje dla organizacji pozarządowych wraz z bazą adresową organizacji)

www.most.org.pl - Sieć komputerowa dla organizacji pozarządowych

www.fundacje.ngo.pl - portal dla fundacji

www.fip.ngo.pl - Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych

www.wolontariat.org.pl - Centrum Wolontariatu

 

 


Archiwum 

Liczba odwiedzin : 1469
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Gralak
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Pietrzyk
Czas wytworzenia: 2007-04-17 00:00:00
Czas publikacji: 2018-04-16 13:38:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak