Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wójt Gminy Ustka ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe sportu w formie dotacji na 2015 rok.

 
2014-12-22 10:57:14
Konsultacje w sprawie projektu prawa miejscowego pn: "Program współpracy Gminy Ustka na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

 
2014-10-06 10:56:17
Wójt Gminy Ustka ogłasza II nabów wniosków o wsparcie finansowe sportu w formie dotacji w 2014 roku.

 
2014-05-19 15:05:33
UCHWAŁA Nr XXXII.396.2013 Rady Gminy Ustka z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Ustka na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

 
2014-03-21 13:04:02
Zarządzenie Nr 0050.442.2014 Wójta Gminy Ustka z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku oraz w sprawie ogłoszenia wyników oceny wniosków o wsparcie finansowe sportu w formie dotacji na 2014 rok.

 
2014-01-02 14:21:40