Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej 

 
Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej 

Protokół nr 1/2007 Posiedzenia Komisji Oświaty, kultury, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i porządku Publicznego z dnia 20 kwietnia 2007


Potokół nr 2/2007 Posiedzenia Komisji Oświaty, kultury, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i porządku Publicznego z daia 26 kwietnia 2007

Załącznik nr 3


 Potokół nr 3/2007 Posiedzenia Komisji Oświaty, kultury, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i porządku Publicznego z daia 24 maja 2007 (335KB)

 Potokół nr 4/2007 Posiedzenia Komisji Oświaty, kultury, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i porządku Publicznego z daia 13 czerwca 2007 (430KB)
 Załącznik nr 1 (94KB)
 Załącznik nr 2 (90KB)
 Załącznik nr 3 (80KB)
 Załącznik nr 4 (68KB),  Załącznik nr 4a (91KB)
 Załącznik nr 5 (76KB)

 Potokół nr 5/2007 Posiedzenia Komisji Oświaty, kultury, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i porządku Publicznego z daia 20 sierpnia 2007 (143KB)
 Załącznik nr 1 (54KB)
 Załącznik nr 2 (22KB)

 Potokół nr 6/2007 Posiedzenia Komisji Oświaty, kultury, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i porządku Publicznego z daia 1 października 2007 (181KB)

 P R O T O K Ó Ł Nr 7/2007 Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego  odbytego w dniu 05 listopada 2007 roku (115KB)


 PROTOKÓŁNr 8/2007 Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytego w dniu 28 listopada 2007 roku


 P R O T O K Ó Ł Nr 9/2007 Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytego w dniu 18 grudnia 2007 roku
 ZAŁ Nr2 -  PLAN PRACY NA ROK 2008 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY , KULTURY FIZYCZNEJ, SPRAW SPOŁECZNYCH, PRZESTRZEGANIA PRAWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO (38KB)  

Liczba odwiedzin : 374
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Groszek
Osoba odpowiedzialna za informację : Łukasz Groszek
Czas wytworzenia: 2007-06-19 00:00:00
Czas publikacji: 2007-08-23 12:58:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak