Podatek leśny 

 
  

UCHWAŁA NR XXXII.388.2013 RADY GMINY USTKA z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie wzorów formularzy dla celów podatku leśnego.  (144.9 KB)

okres obowiązywania:
od  1.01.2014 do 31.12.2014
Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. wyniosła 171,05 zł za 1 m3.

2014 rok
Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m3 drewna)37,63 zł

podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465),
  1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. (Mon.Pol. poz.828).
 

Liczba odwiedzin : 385
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Turska
Czas wytworzenia: 2013-12-02 12:33:49
Czas publikacji: 2013-12-02 12:33:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak