Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE Nr 0050.52.2015 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy Ustka za 2014 rok

 
2015-04-21 12:02:32
Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu gm. Ustka za 2014 rok

 
2015-04-21 12:00:58
ZARZĄDZENIE Nr 0050.48.2015 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy Ustka za 2014 rok

 
2015-03-31 10:49:55
Opinia RIO w Gdańsku o informacji z wykonania budżetu gminy Ustka za I półrocze 2014 roku

 
2014-09-23 09:05:23
ZARZĄDZENIE Nr 0050.557.2014 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 19 sierpnia 2014 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku

 
2014-09-23 09:03:59