Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwałą Nr 027/g288/D/1/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 28 stycznia 2013r.


2013-02-04 10:43:08
Uchwała Nr 228/g288/F/I/12 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gadńsku z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały rady Gminy Ustka o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2024.

 
2013-01-10 11:24:10
Uchwała Nr 227/g288/P/I/12 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Ustka na 2013 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu.

 
2013-01-10 11:22:55
UCHWAŁA Nr XXIV.299.2012 RADY GMINY USTKA z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustka na lata 2013 – 2024.

 
2013-01-02 13:14:35
UCHWAŁA Nr XXIV.300.2012 RADY GMINY USTKA z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustka na 2013 rok.

 
2013-01-02 13:12:50
ZARZĄDZENIE Nr 0050.289.2012 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustka na lata 2013-2024.

 
2012-11-14 13:04:59
Projekt budżetu na 2013 rok

 
2012-11-14 10:18:15