Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr IV.19.2014 RADY GMINY USTKA z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustka na 2015 rok.

 
2014-12-23 09:23:09
UCHWAŁA Nr IV.18.2014 RADY GMINY USTKA z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustka na lata 2015 – 2024.

 
2014-12-23 09:21:27
UCHWAŁA Nr IV.17.2014 RADY GMINY USTKA z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2014 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie planu finansowego tych niewygasających wydatków

 
2014-12-23 09:15:20
UCHWAŁA Nr IV.16.201.2014 RADY GMINY USTKA z dnia 19 grudnia 201 4 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2014 rok

 
2014-12-23 09:11:12
UCHWAŁA Nr IV.15.2014 RADY GMINY USTKA z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustka na lata 2014 – 2024.

 
2014-12-23 09:09:26
UCHWAŁA NR IV.14.2014 RADY GMINY USTKA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.

 
2014-12-23 09:07:52
UCHWAŁA Nr IV.13.2014 RADY GMINY USTKA z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII.457.2014 Rady Gminy Ustka z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Ustka pomocy finansowej na przebudowę dróg powiatowych nr 1015G Możdżanowo – Bruskowo Wielkie i 1108G Pęplino – Wielichowo zmienionej Uchwałą Nr XLI.492.2014 Rady Gminy Ustka z dnia 26 września 2014 roku

 
2014-12-23 09:06:15
UCHWAŁA Nr IV. 12.2014 RADY GMINY USTKA z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Ustka Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na budowę zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w ciągu drogi powiatowej nr 1120G w miejscowości Gąbino Kolonia

 
2014-12-23 09:01:13
UCHWAŁA NR IV.11.2014 RADY GMINY USTKA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania pn. Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki.

 
2014-12-23 08:59:24
UCHWAŁA NR IV.10.2014 RADY GMINY USTKA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII.515.2014 Rady Gminy Ustka z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX.364.2013 Rady Gminy Ustka z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustka oraz Uchwały Nr XXXIII.414.2013 Rady Gminy Ustka z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX.364.2013 Rady Gminy Ustka z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustka

 
2014-12-23 08:57:27