Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok 

 
  

 ZARZĄDZENIE NR 0050-114-2011 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 roku (33.5 KB)

ZARZĄDZENIE Nr 0050.202.2012 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy Ustka za 2011 rok (35.1 KB)

Uchwała Nr 041/g288/R/I/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie wydania opinii do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ustka za rok 2011. (228.1 KB)

Informacja z wykonania budżetu za 2011 rok (152.4 KB)

 

Liczba odwiedzin : 407
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Walczak
Czas wytworzenia: 2011-08-23 10:52:48
Czas publikacji: 2011-08-23 10:52:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak