Zarządzenie Nr 0151-16-2004 Wójta Gminy Ustka z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 r. 

 

Zarządzenie Nr 0151-16-2004 Wójta Gminy Ustka z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 r.

 

Zarządzenie Nr 0151/16/2004 Wójta Gminy Ustka z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 r.
plik:481:Zarządzenie Nr 0151/16/2004 Wójta Gminy Ustka z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budzetu za 2003 r.plik:482:Załączniu Nr 1 do Zarządzenia 0151/16/2004 -
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustka za 2003 r.
Załączniki do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok:
plik:483:Załącznik Nr 1 - Budżet - wykonanie 2003 r.plik:484:Załącznik Nr 2 - Dochodyplik:485:Załącznik Nr 3 - Wydatkiplik:486:Załącznik Nr 4 - Wydatki majątkoweplik:487:Załącznik Nr 5 - Przychody i koszty - Jednostek organizacyjnych gminy - prowadzących gospodarkę finansową na zasadach środków specjalnych, funduszów i instytucji kulturyplik:488:Załacznik Nr 6 - Sprawozdanie z wykoania planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2003 r.Załącznik Nr 7 - Informacja nt. przetargów
plik:489:Załącznik Nr 8 - Przeciwdziałanie alkoholizmowiZałącznik Nr 9 - Rozliczenia mienia gminy za 2003 r.

 

Liczba odwiedzin : 415
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Sokołowska
Czas wytworzenia: 2004-05-13 00:00:00
Czas publikacji: 2015-09-22 09:24:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak