Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XL/506/2010 RADY GMINY USTKA z dnia 29 października 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ustka.

UCHWAŁA NR XL/506/2010 RADY GMINY USTKA z dnia 29 października 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ustka.
2010-11-04 13:43:00
UCHWAŁA NR XL/505/2010 RADY GMINY USTKA z dnia 29 października 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ustka.

UCHWAŁA NR XL/505/2010 RADY GMINY USTKA z dnia 29 października 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ustka.
2010-11-04 13:40:46
UCHWAŁA NR XL/504/2010 RADY GMINY USTKA z dnia 29 października 2010 roku w sprawie wprowadzenia i ustalenia opłaty od posiadania psów na 2011 rok oraz poboru tej opłaty w drodze inkasa.

UCHWAŁA NR XL/504/2010 RADY GMINY USTKA z dnia 29 października 2010 roku w sprawie wprowadzenia i ustalenia opłaty od posiadania psów na 2011 rok oraz poboru tej opłaty w drodze inkasa.
2010-11-04 13:37:05
UCHWAŁA NR XL/503/2010 RADY GMINY USTKA z dnia 29 października 2010 roku w sprawie opłaty targowej

UCHWAŁA NR XL/503/2010 RADY GMINY USTKA z dnia 29 października 2010 roku w sprawie opłaty targowej
2010-11-04 13:35:02
UCHWAŁA NR XL/502/2010 RADY GMINY USTKA z dnia 29 października 2010 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej w Gminie Ustka, terminu płatności oraz sposobu jej poboru

UCHWAŁA NR XL/502/2010 RADY GMINY USTKA z dnia 29 października 2010 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej w Gminie Ustka, terminu płatności oraz sposobu jej poboru
2010-11-04 13:32:12
UCHWAŁA NR XL/501/2010 RADY GMINY USTKA z dnia 29 października 2010 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty uzdrowiskowej w Gminie Ustka, terminu płatności oraz sposobu jej poboru

UCHWAŁA NR XL/501/2010 RADY GMINY USTKA z dnia 29 października 2010 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty uzdrowiskowej w Gminie Ustka, terminu płatności oraz sposobu jej poboru
2010-11-04 13:30:02
UCHWAŁA NR XL/500/2010 RADY GMINY USTKA z dnia 29 października 2010 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2011 rok.

UCHWAŁA NR XL/500/2010 RADY GMINY USTKA z dnia 29 października 2010 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2011 rok.
2010-11-04 13:26:49
UCHWAŁA NR XL/499/2010 RADY GMINY USTKA z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

UCHWAŁA NR XL/499/2010 RADY GMINY USTKA z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010-11-04 13:24:49
UCHWAŁA NR XL/498/2010 RADY GMINY USTKA z dnia 29 października 2010 roku w sprawie podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku na 2011 rok.

UCHWAŁA NR XL/498/2010 RADY GMINY USTKA z dnia 29 października 2010 roku w sprawie podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku na 2011 rok.
2010-11-04 13:22:36
UCHWAŁA NR XL/497/2010 RADY GMINY USTKA z dnia 29 października 2010 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/123/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 12 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy Ustka w roku budżetowym 2008

UCHWAŁA NR XL/497/2010 RADY GMINY USTKA z dnia 29 października 2010 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/123/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 12 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy Ustka w roku budżetowym 2008
2010-11-04 13:18:32