P R O T O K Ó Ł Nr 1/2009 Posiedzenia Komisji STATUTOWEJ odbytego w dniu 19 sierpnia 2009 roku w Urzędzie Gminy Ustka ul. Dunina 24 

 
P R O T O K Ó Ł Nr 1/2009 Posiedzenia Komisji STATUTOWEJ odbytego w dniu 19 sierpnia 2009 roku w Urzędzie Gminy Ustka ul. Dunina 24 

Liczba odwiedzin : 297
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Frankiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Grażyna Frankiewicz
Czas wytworzenia: 2009-10-23 13:01:30
Czas publikacji: 2009-10-23 13:01:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak