Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE NR 0151/393/2010 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustka na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151/393/2010 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustka na 2010 rok.
2010-12-07 15:04:29
ZARZĄDZENIE Nr 0151/392/2010 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Ustka Nr 0151/391/2010 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Ustka.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/392/2010 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Ustka Nr 0151/391/2010 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Ustka.
2010-11-30 15:17:53
ZARZĄDZENIE Nr 0151/391/2010 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Ustka.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/391/2010 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Ustka.
2010-11-29 12:23:10
ZARZĄDZENIE Nr 0151/390/2010 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Ustka.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/390/2010 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Ustka.
2010-11-29 12:20:23
Zarządzenie Nr 0151/389/2010 Wójta Gminy Ustka z dnia 25 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia dokumentu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przyjęciu dokumentu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno – wschodniego fragmentu obrębu geodezyjnego Machowinko w gminie Ustka

Zarządzenie Nr 0151/389/2010 Wójta Gminy Ustka z dnia 25 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia dokumentu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przyjęciu dokumentu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno – wschodniego fragmentu obrębu geodezyjnego Machowinko w gminie Ustka
2010-11-29 12:18:02
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 0151/388/2010 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie wynajęcia w formie bezprzetargowej garaży znajdujących się w budynku socjalnym w miejscowości Objazda na działce Nr 12/12 o pow. 0,2538 ha.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 0151/388/2010 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie wynajęcia w formie bezprzetargowej garaży znajdujących się w budynku socjalnym w miejscowości Objazda na działce Nr 12/12 o pow. 0,2538 ha.
2010-11-19 11:45:16
ZARZĄDZENIE Nr 0151/387/2010 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 18 listopada 2010 roku W sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Ustka.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/387/2010 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 18 listopada 2010 roku W sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Ustka.
2010-11-19 11:40:04
ZARZĄDZENIE Nr 0151/386/2010 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0151/379/2010 z dnia 05 listopada 2010 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działkach stanowiących mienie komunalne Gminy Ustka.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/386/2010 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0151/379/2010 z dnia 05 listopada 2010 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działkach stanowiących mienie komunalne Gminy Ustka.
2010-11-19 11:33:18
ZARZĄDZENIE Nr 0151/385/2010 z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 0151/385/2010 z dnia 18 listopada 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej
2010-11-19 11:31:27
ZARZĄDZENIE NR 0151/384/2010 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustka na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151/384/2010 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustka na 2010 rok.
2010-11-17 08:15:47