P R O T O K Ó Ł Nr 1/2010 Posiedzenia Komisji STATUTOWEJ odbytego w dniu 11 lutego 2010 roku w Urzędzie Gminy Ustka ul. Dunina 24 

 
​ 

Liczba odwiedzin : 379
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Frankiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Grażyna Frankiewicz
Czas wytworzenia: 2010-03-29 12:13:55
Czas publikacji: 2010-03-29 12:13:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak