Budżet na 2009 rok. 

 
​ 

 Zarządzenie Nr 0151/151/2008 Wójta Gminy Ustka z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2009 rok. (33KB)

 Uchwała budżetowa na 2009 rok  (43KB)

 Załącznik Nr 1: Projekt dochodów na 2009 rok  (72KB)

 Załącznik Nr 2: Projekt wydatków na 2009 rok  (396KB)

 Załącznik Nr 3: Limity wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2009 - 2011 (41KB)

 Załącznik Nr 3a: Wydatki majątkowe (inwestycyjne) Gminy Ustka w 2009 roku  (43KB)

 Załącznik Nr 4: Plan finansowy zadań zleconych na 2009 rok  (55KB)

 Załącznik Nr 5: Zestawienie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2009 rok  (17KB)

 Załącznik Nr 6: Dotacje podmiotowe w 2009 roku  (18KB)

 Załącznik Nr 7: Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku  (24KB)

 Załącznik Nr 8: Dotacje celowe przekazane Gminie Miejskiej Ustka i Słupsk na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 rok (27KB)

 Załącznik Nr 9: Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok (25KB)

  Załącznik Nr 1 do zarządzenia: Informacja do projektu budżetu Gminy Ustka na 2009 rok (56KB)

 Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Ustka, projekt planu wydatków na 2009 rok  (13KB)

 Załącznik Nr 2 do zarządzenia: Plan finansowy zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej na 2009 rok  (29KB)

 Załącznik Nr 3 do zarządzenia: Stan posiadania  (35KB)

 Zagospodarowanie mienia w 2008 roku (zamierzane dochody) w 2009 roku (w tys. zł)  (23KB)

 Zestawienie mienia komunalnego Gminy Ustka  (27KB)

 Załącznik Nr 4 do zarządzenia: Prognoza długu na dzień 31.12.2008 r. zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (36KB)

 Uchwała Nr XXI/263/2008 Rady Gminy Ustka z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustka na 2009 rok. (43 KB)

 zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXI/263/08 (72.4 KB)

 zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXI/263/08 (378.3 KB)

 zał. Nr 3 do Uchwały Nr XXI/263/08 (41.1 KB)

 zał. Nr 3a do Uchwały Nr XXI/263/08 (43.1 KB)

 zał. Nr 4 do Uchwały Nr XXI/263/08 (55 KB)

 zał. Nr 5 do Uchwały Nr XXI/263/08 (16.7 KB)

 zał. Nr 6 do Uchwały Nr XXI/263/08 (18.3 KB)

 zał. Nr 7 do Uchwały Nr XXI/263/08 (23.6 KB)

 zał. Nr 8 do Uchwały Nr XXI/263/08 (27.4 KB)

 zał. Nr 9 do Uchwały Nr XXI/263/08 (24.7 KB)

 ZARZĄDZENIE NR 0151/163/2009 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 12 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustka na 2009 rok (31.5 KB)

 zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/163/09 (35.4 KB)

 UCHWAŁA NR XXIV/285/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustka na 2009 rok. (37.4 KB)

 zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/285/09 (37.4 KB)

 zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/285/09 (53.8 KB)

 zał. Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/285/09 (41.7 KB)

 zał. Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/285/09 (46.3 KB)

 ZARZĄDZENIE NR 0151/181/2009 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustka na 2009 rok (32.4 KB)

 zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/181/09 (34.3 KB)

 zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 0151/181/09 (52.2 KB)

 zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 0151/181/09 (44.9 KB)

 ZARZĄDZENIE NR 0151/195/2009 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustka na 2009 rok (32.3 KB)

 zał. Nr 1 do zarządzenia Nr 0151/195/09 (29 KB)

 zał. Nr 2 do zarządzenia Nr 0151/195/09 (40.8 KB)

 ZARZĄDZENIE NR 0151/198/2009 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustka na 2009 rok (32.9 KB)

 zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/198/09 (30.2 KB)

 zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 0151/198/09 (40.1 KB)

 zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 0151/198/09 (39.9 KB)

 zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 0151/198/09 (23.4 KB)

 ZARZĄDZENIE NR 0151/205/2009 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustka na 2009 rok (31.8 KB)

 zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/205/09 (58.4 KB)

 UCHWAŁA NR XXVI/303/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustka na 2009 rok. (32.5 KB)

 zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/303/09 (46.2 KB)

 zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/303/09 (42.9 KB)

 zał. Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/303/09 (34.1 KB)

 zał. Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/303/09 (46.6 KB)

 ZARZĄDZENIE NR 0151/213/2009 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustka na 2009 rok (32.6 KB)

 zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/213/09 (30.8 KB)

 zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 0151/213/09 (64.3 KB)

 zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 0151/213/09 (48.9 KB)

 ZARZĄDZENIE NR 0151/216/2009 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustka na 2009 rok (31.8 KB)

 zał. Nr 1 so zarządzenia Nr 0151/216/09 (30.9 KB)

 ZARZĄDZENIE NR 0151/219/2009 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 5 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustka na 2009 rok (32.6 KB)

 zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/219/09 (29.3 KB)

 zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 0151/219/09 (49 KB)

 zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 0151/219/09 (41.1 KB)

 UCHWAŁA NR XXVIII/315/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustka na 2009 rok. (34.7 KB)

 zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/315/09 (36.3 KB)

 zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/315/09 (47.2 KB)

 zał. Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/315/09 (34.1 KB)

 zał. Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/315/09 (46.8 KB)

 zał. Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/315/09 (18.3 KB)

 zał. Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/315/09 (26.2 KB)

 ZARZĄDZENIE NR 0151/222/2009 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustka na 2009 rok (32.5 KB)

 zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/222/09 (31.3 KB)

 zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 0151/222/09 (48.8 KB)

 zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 0151/222/09 (40.7 KB)

 ZARZĄDZENIE NR 0151/230/2009 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustka na 2009 rok (31.5 KB)

 Zał nr 1 (45.6 KB)

 UCHWAŁA NR XXIX/338/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustka na 2009 rok. (155.7 KB)

 ZARZĄDZENIE NR 0151/240/2009 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 11 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustka na 2009 rok (124.8 KB)

 UCHWAŁA NR XXX/341/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 18 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustka na 2009 rok. (108.1 KB)

 ZARZĄDZENIE NR 0151/247/2009 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 8 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustka na 2009 rok. (86.1 KB)

 ZARZĄDZENIE NR 0151/251/2009 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmian w budŜecie Gminy Ustka na 2009 rok. (80.9 KB)

 UCHWAŁA NR XXXI/358/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 30 października 2009 roku  w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustka na 2009 rok. (138.9 KB)

 ZARZĄDZENIE NR 0151/254/2009 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 9 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustka na 2009 rok. (125.1 KB)

 UCHWAŁA NR XXXII/375/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budŜecie Gminy Ustka na 2009 rok. (107.7 KB)

 ZARZĄDZENIE NR 0151/258/2009 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustka na 2009 rok. (108.9 KB)

 ZARZĄDZENIE NR 0151/260/2009 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustka na 2009 rok (111.1 KB)

 UCHWAŁA NR XXXIII/384/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustka na 2009 rok. (100.6 KB)

 ZARZĄDZENIE NR 0151/263/2009 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budŜecie Gminy Ustka na 2009 rok (60.2 KB)

 

Liczba odwiedzin : 456
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Gralak
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Walczak
Czas wytworzenia: 2008-11-19 09:43:00
Czas publikacji: 2008-11-19 09:43:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak