Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr XXXII.398.2013 RADY GMINY USTKA z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ustka na rok 2014.

 
2014-01-24 12:40:47
UCHWAŁA Nr XXXIII.418.2013 RADY GMINY USTKA z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustka na 2014 rok.

 
2013-12-30 15:08:54
UCHWAŁA Nr XXXIII.417.2013 RADY GMINY USTKA z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustka na lata 2014 – 2024.

 
2013-12-30 15:06:57
UCHWAŁA NR XXXIII.416 .2013 RADY GMINY USTKA z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 roku poz. 1059 ze zmianami).

 
2013-12-30 15:05:15
UCHWAŁA NR XXXIII.415.2013 RADY GMINY USTKA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Machowino.

 
2013-12-30 15:02:52
UCHWAŁA NR XXXIII.414.2013 RADY GMINY USTKA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX.364.2013 Rady Gminy Ustka z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustka .

 
2013-12-30 15:01:02
UCHWAŁA Nr XXXIII.413.2013 RADY GMINY USTKA z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2013 rok.

 
2013-12-30 14:59:34
UCHWAŁA NR XXXIII.412.2013 RADY GMINY USTKA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia Regulaminu przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podległych Gminie Ustka.

 
2013-12-30 14:57:55
UCHWAŁA Nr XXXIII. 411.2013 RADY GMINY USTKA z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Ustka Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej w celu realizacji zadania pn.. „Organizacja kąpielisk na terenie powiatu słupskiego”.

 
2013-12-30 14:56:09
UCHWAŁA NR XXXIII.410.2013 RADY GMINY USTKA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ustka do zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Ustka a Powiatem Słupskim.

 
2013-12-30 14:54:38