SESJA II 2006 r. 

 
SESJA II 2006 r. 
SESJA II 2006 r.

 UCHWAŁA Nr II/3/2006 RADY GMINY USTKA z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie stwierdzenia nawiązania stosunku pracy z wójtem gminy i określenia składników jego wynagrodzenia
 (34KB)


 UCHWAŁA  NR II/4/2006 Rady Gminy Ustka z dnia 06 grudnia 2006 r.w sprawie dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta gminy. (25KB)

 UCHWAŁA Nr II/5/2006 RADY GMINY USTKA z dnia 06 grudnia 2006 roku w sprawie powołania KOMISJI REWIZYJNEJ (29KB)

UCHWAŁA Nr II/6/2006 RADY GMINY USTKA z dnia 06 grudnia 2006 roku w sprawie POWOŁANIA STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY USTKA. (34KB)

UCHWAŁA NR II/7/2006 RADY GMINY USTKA z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku na 2007 rok.

UCHWAŁA NR II /8/2006 RADY GMINY USTKA z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR II/9/2006 RADY GMINY USTKA z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2007 r.

UCHWAŁA NR II/10/2006 RADY GMINY USTKA z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie opłaty targowej.

UCHWAŁA NR II/11/2006 RADY GMINY USTKA z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej w Gminie Ustka, terminu płatności oraz sposobu jej poboru .

UCHWAŁA NR II/12/2006 RADY GMINY USTKA z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2007r.

UCHWAŁA NR II/13/2006 RADY GMINY USTKA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok oraz w sprawie zmian w budżecie gminy 2006r.

UCHWAŁA NR II/14/2006 RADY GMINY USTKA z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/340/2006 Rady Gminy Ustka z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006
Zał NR1 - HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE USTKA W 2006 R

Uchwała NR II/15/2006 Rady Gminy Ustka z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Ustka na 2007 rok z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

 UCHWAŁA Nr II/16/2006 Rady Gminy Ustka z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie powołania komisji regulaminowej do opracowania zmian Statutu Gminy Ustka (47KB)
 

Liczba odwiedzin : 402
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Korniluk
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Korniluk
Czas wytworzenia: 2006-12-14 00:00:00
Czas publikacji: 2008-01-07 08:30:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak