Podatek leśny 

 
  

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie  średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r.

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.1)) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r., wyniosła 186,42 zł za 1m3.

STAWKA PODATKU LEŚNEGO NA 2013 ROK ZA 1 HA WYNOSI:
186,42 ZŁ X 0,220 M 3  = 41,01 ZŁ/ HA

 Zał. NR1 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
 Zał. NR2 - DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
 Zał. NR3 - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH
 Zał. NR4 - DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCHW PODATKU LEŚNYM
 Zał. NR5 - DANE MAŁŻONKA

 

Liczba odwiedzin : 356
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Gralak
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Turska
Czas wytworzenia: 2012-12-04 12:30:59
Czas publikacji: 2012-12-04 12:30:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak