P R O T O K Ó Ł Nr 1/2010 Posiedzenia Komisji REWIZYJNEJ odbytego w dniu 21 grudnia 2010 roku w sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 

 
P R O T O K Ó Ł Nr 1/2010 Posiedzenia Komisji REWIZYJNEJ odbytego w dniu 21 grudnia 2010 roku w sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 

Liczba odwiedzin : 300
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Frankiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Grażyna Frankiewicz
Czas wytworzenia: 2011-02-17 10:25:51
Czas publikacji: 2011-02-17 10:25:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak