Podatek rolny na 2010 rok 

 
​ 

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. wyniosła 34,10 zł za 1 q

Kwota podatku za 1 ha przeliczeniowy: 85,25 zł
Kwota podatku za 1 ha fizyczny: 170,50 zł Formularz NR 1 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
 Formularz NR 2 - DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
 Formularz NR 3 - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH
 Formularz NR 4 - DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM
 Formularz NR 5 - DANE MAŁŻONKA

 

Liczba odwiedzin : 461
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Gralak
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Turska
Czas wytworzenia: 2008-12-17 14:07:43
Czas publikacji: 2008-12-17 14:07:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak