Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja z wykonania budżetu za 2012 rok

 
2013-05-27 09:04:57
Uchwała Nr 067/g288/R/III/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 12 kwietnia 2013 r.

 
2013-04-23 11:27:25
ZARZĄDZENIE Nr 0050.344.2013 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy Ustka za 2012 rok

 
2013-04-05 13:01:13
Uchwała NR 156/g288/B/V/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 27 września 2012 r.


2012-10-19 12:31:51
ZARZĄDZENIE Nr 0050.258.2012 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 0050.258.2012 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku

2012-08-29 10:24:50