Podatek leśny na rok 2010 

 
​ 

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r.

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r., wyniosła 136,54 zł za 1m3.


Stawka podatku leśnego za 1 ha = 136,54 zł x 0,220 m 3 = 30,04 zł/ ha UCHWAŁA NR XXX/321/2005 RADY GMINY USTKAz dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wzorów formularzy do celów podatku leśnego.
 Zał. NR1 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
 Zał. NR2 - DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
 Zał. NR3 - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH
 Zał. NR4 - DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCHW PODATKU LEŚNYM
 Zał. NR5 - DANE MAŁŻONKA

 

Liczba odwiedzin : 441
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Gralak
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Turska
Czas wytworzenia: 2008-12-17 14:40:12
Czas publikacji: 2008-12-17 14:40:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak