Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
P R O T O K Ó Ł Nr 6/2010 Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytego w dniu 28 października 2010 roku w sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24

P R O T O K Ó Ł Nr 6/2010 Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytego w dniu 28 października 2010 roku w sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24
2011-02-07 13:19:02
P R O T O K Ó Ł Nr 5/2010 Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytego w dniu 15 września 2010 roku w sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24

P R O T O K Ó Ł Nr 5/2010 Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytego w dniu 15 września 2010 roku w sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24
2010-11-05 12:08:05
P R O T O K Ó Ł Nr 4/2010 Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytego w dniu 28 czerwca 2010 roku w sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24

P R O T O K Ó Ł Nr 4/2010 Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytego w dniu 28 czerwca 2010 roku w sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24
2010-09-16 08:25:22
P R O T O K Ó Ł Nr 3/2010 Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytego w dniu 24 maja 2010 roku w sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24

P R O T O K Ó Ł Nr 3/2010 Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytego w dniu 24 maja 2010 roku w sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24
2010-06-28 15:02:46
P R O T O K Ó Ł Nr 2/2010 Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytego w dniu 19 kwietnia 2010 roku w sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24

2010-05-24 11:56:53
P R O T O K Ó Ł Nr 1/2010 Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytego w dniu 15 lutego 2010 roku w sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24

2010-04-20 08:24:16