Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 0050.441.2013 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej na kolejny okres od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2014 roku części działki Nr 917, położonej w obrębie geodezyjnym Przewłoka.

 
2014-04-07 15:26:35
Zarządzenie Nr 0050.440.2013 Wójta Gminy Ustka z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2014 rok oraz w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o wsparcie finansowe sportu w formie dotacji na 2014 rok.

 
2013-12-20 08:19:20
ZARZĄDZENIE Nr 0050.439.2013 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 06 grudnia 2013 roku w sprawie wydzierżawienia w formie bezprzetargowej na kolejny okres tj. od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2014 roku części działki Nr 381 położonej w miejscowości Rowy z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.

 
2013-12-09 13:34:28
ZARZĄDZENIE Nr 0050.436.2013 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2013 rok

 
2013-12-04 13:01:54
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 0050.438.2013 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 03 grudnia 2013 roku w sprawie wynajęcia w trybie bezprzetargowym na kolejny okres 3 lat, garażu znajdującego się w budynku socjalnym w miejscowości Objazda na działce Nr 12/12 o pow. 0,2538 ha.

 
2013-12-04 08:44:07
Zarządzenie Nr 0050. 437.2013 Wójta Gminy Ustka z dnia 02 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 
2013-12-03 08:56:54
Zarządzenie Nr 0050. 435. 2013 Wójta Gminy Ustka z dnia 15 listopada 2013 rokuw sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkól podległych Gminie Ustka.

 
2013-11-19 15:11:25
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 0050.434.2013 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie wynajęcia w trybie bezprzetargowym na kolejny okres 3 lat, garażu znajdującego się w budynku socjalnym w miejscowości Objazda na działce Nr 12/12 o pow. 0,2538 ha.

 
2013-11-15 12:35:27
ZARZĄDZENIE Nr 0050.433.2013 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.

 
2013-11-14 10:27:17
ZARZĄDZENIE Nr 0050.432.2013 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustka na lata 2014-2024.

 
2013-11-14 09:22:59