P R O T O K Ó Ł Nr 1/2010 Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytego w dniu 20 grudnia 2010 roku w sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 

 
P R O T O K Ó Ł Nr 1/2010 Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odbytego w dniu 20 grudnia 2010 roku w sali narad Urzędu Gminy Ustka ul. Dunina 24 

Liczba odwiedzin : 315
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Frankiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Grażyna Frankiewicz
Czas wytworzenia: 2011-02-14 14:56:22
Czas publikacji: 2011-02-14 14:56:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak