Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie środków finansowych na Fundusz Sołecki na 2019 rok

2018-08-16 13:41:38
ZARZĄDZENIE Nr 0050.518.2018 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów na Sołtysa Sołectwa Możdżanowo i ewentualnych wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Możdżanowo.

2018-03-07 09:33:56
ZARZĄDZENIE Nr 0050.435.2017 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 14 września 2017 roku w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu rozpatrzenia wniosku mieszkańców Sołectwa Starkowo z dnia 10 sierpnia 2017 roku

2017-09-22 08:23:36
ZARZĄDZENIE Nr 0050.436.2017 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 14 września 2017 roku w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów na Sołtysa Sołectwa Duninowo

2017-09-22 08:22:48
ZARZĄDZENIE Nr 0050.206.2016 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa Sołectwa Niestkowo, w związku z rezygnacją z pełnienia funcji Sołtysa przez dotychczasowego Sołtysa Panią Sylwię Molenda - Skóra.

2016-03-15 09:56:18
ZARZĄDZENIE Nr 0050.152.2015 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Starkowo w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniajacych skład Rady Sołeckiej, w zwiazku z rezygnacją pisemną przez trzech jej członków.

2015-11-05 14:16:19
ZARZĄDZENIE Nr 0050.153.2015 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Grabno w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Grabno, w związku z utworzeniem nowego Sołectwa Grabno, po podziale sołectwa Grabno (na dwa odrębne sołectwa Grabno i Zimowiska).

2015-11-05 14:15:06
ZARZĄDZENIE Nr 0050.151.2015 WÓJTA GMINY USTKA z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Zimowiska w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Zimowiska, w związku z utworzeniem nowego Sołectwa Zimowiska po podziale Sołectwa Grabno.

2015-11-05 14:13:11
Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Przewłoka

2015-09-21 14:59:07
Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie środków finansowych na Fundusz Sołecki w roku 2016

2015-09-02 08:30:34