Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XI.120.2015 Rady Gminy Ustka z dnia 30 września 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Przewłoka – Osiedle gmina Ustka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2019-03-12 07:30:45
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXVIII.333.2013 Rady Gminy Ustka z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Przewłoka w gminie Ustka

2019-02-04 07:39:19
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Lędowo, gmina Ustka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2018-10-11 08:53:20
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Pęplino, gm. Ustkawraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2018-08-08 09:35:37
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY USTKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Lędowo, gm. Ustka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2018-06-04 11:21:36