Informacje ogólne 

 
 

1. Adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

76-270 Ustka, ul. P. Dunina 24

2. Nr. tel. GOPS 59 8 147-197, fax Urzędu Gminy w Ustce: 59 8 144-257

Nr tel. służbowego do pracowników socjalnych kom. 797-829-373 (w godzinach pracy Ośrodka)

Nr tel. asystenta rodziny kom. 510 472 829

3. Godziny urzędowania:

poniedziałek - wtorek 7.30 - 15.30

środa 7.30 - 17.00

czwartek 7.30 - 15.30

piątek 7.30 - 14.00

4. Kierownik Ośrodka:

mgr Alicja Roguszczak

5. NIP: 839-30-05-457

6. REGON: 220329280

7. Nr rachunku bankowego GOPS Ustka: 79 9315 0004 0000 2482 2000 0010

8. Adresy e-mail:

Sekretariat - gops@ustka.ug.gov.pl

Kierownik - kierownik.gops@ustka.ug.gov.pl

Świadczenia rodzinne - swiadczeniarodzinne.gops@ustka.ug.gov.pl

Pracownicy socjalni - pracowniksocjalny.gops@ustka.ug.gov.pl

Pomoc społeczna - pomoc.gops@ustka.ug.gov.pl

Asystent rodziny - asystentrodziny.gops@ustka.ug.gov.pl

Księgowość i kadry - ksiegowosc.gops@ustka.ug.gov.pl

9.  Adres elektronicznej skrzynki podawczej: http://eupap.gov.pl/wps/portal

10. Strona www: www.gops.ustka.pl

11. Wnioski i podania oraz inne czynności w postaci elektronicznej mogą Państwo składać pod adresem:
Wnioski przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustce, prz ul. Dunina 24, a także w wersjii elektronicznej przy pomocy Portalu Informacyjno - Usługowego Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl

12. Przyjmowanie interesantów:

Interesanci w sprawach dotyczących realizowanych zadań i podejmowanych działań przez pracowników socjalnych GOPS Ustka jak również w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są w pokoju Nr 17 przez Kierownika Ośrodka od poniedzialku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.

Istnieje możliwość przyjęcia interesanta po godzianch pracy Ośrodka w poniedziałki w godzinach od 15.30 do 16.00, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby osobiście bądź telefonicznie.

 

Liczba odwiedzin : 3055
Podmiot udostępniający informację : Gmina Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Alicja Roguszczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Alicja Roguszczak
Czas wytworzenia: 2015-06-25 12:56:27
Czas publikacji: 2018-03-01 13:03:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak